Juryn för PostNords logistikpris. Fr v Pär Svärdson, vd Apotek, Peter Hesslin, chef eCom & Logistics PostNord, Lotta Lyrå, vd och koncernchef Clas Ohlson, Annemarie Gardshol, vd och koncernchef PostNord, Stefan Karlöf, chefred. Supply Chain Effect, Mats Abrahamsson, professor Linköpings universitet. Mats Rignell saknas på bilden.

Priset som belönar Sveriges främsta logistik

PostNord Logistics Award instiftades år 2002 för att uppmärksamma och premiera god logistik. Ända sedan starten har logistikprofessorn Mats Abrahamsson varit ordförande i prisjuryn. I mars nästa år delas priset ut för sjuttonde gången i följd.

– Under åren har vi belönat ett stort antal väldigt olika lösningar och företag. Det är en del av tävlingens charm att alla kan vara med och det som bäst möter våra kriterier i slutänden tar hem priset. Just nu är det mycket spännande som händer inom supply chain och logistik, inte minst inom hållbarhet och digitalisering. Inom de områdena hoppas jag att vi kommer att få se intressanta bidrag i årets tävling, säger Mats Abrahamsson och uppmanar våra läsare att nominera på PostNords hemsida på adressen postnord.se/logistikpriset senast den 15 januari.

Nominera företag/logistiklösningar senast den 15 januari

I mars nästa år är det sjuttonde året i följd som det prestigefyllda priset delas ut, men juryn vill ha tävlingsbidragen senaste den 15 januari. Tävlingen är öppen för alla företag och organisationer, oavsett storlek, som bedriver verksamhet i Sverige.

Tre bedömningskriterier

När juryn för PostNord Logistics Award fattar sitt beslut är det tre grundläggande kriterier som är utgångspunkten:

1. Logistiklösningens grad av kundnytta, innovationskraft, kreativitet och nytänkande,

2. Logistiklösningens effektivitet och påverkan på verksamhetens konkurrenskraft samt effektivitet och lönsamhet i verksamheten totalt sett.

3. Logistiklösningens bidrag till företagets samhällsansvar (CSR) i form av mindre klimatpåverkan och bättre arbetsförhållanden i supply chain.

Mer information finns på postnord.se/logistikpriset

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »