PwC: ”Ökat fokus på automation och supply chain kompetens till följd av pandemin”

Konsultföretaget PwC har nyligen genomfört en enkätundersökning bland 288 amerikanska finanschefer som visar på ett ökat intresset för att automatisera olika supply chain funktioner för att hantera effekterna av coronaviruset. 37 % av de tillfrågade uppger att de avser att accelerera sin automation i supply chain som en följd av pandemin. PwC menar att många företag nu upplever att de snabbare behöver få tillgång till relevanta data för att fatta informerade beslut om bland annat inköp, prisjusteringar, lagernivåer och erbjudanden i samband med disruptiva händelser. Av studien framgår att 72 % av de tillfrågade vill automatisera fler aktiviteter i supply chain för att bli mer snabbfotade (agila). Mot den här bakgrunden förutser PwC en ökad automation av datainsamling och analys samt en allmänt ökad efterfrågan på supply chain kompetens. Dessutom skriver PwC att förmågan att hantera och stå emot disruptioner – resilience – värderas högre än tidigare liksom värdet av att investera i supply chain kompetens.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »