Rekordresultat för Deutsche Post DHL Group

Precis som svenska PostNord så gör världens största transportkoncern Deutsche Post DHL ett rekordresultat för 2021. Alla fem verksamhetsområden i koncernen växte med mycket god lönsamhet och omsättningen för året landade på 81,7 miljarder Euro, dvs. cirka 868 miljarder kronor, vilket är ett rekord i bolagets historia.

Rörelseresultatet uppgick till 8 miljarder Euro (85 miljarder kronor), vilket innebar en ökning med 65 procent jämfört med 2020. Totalt sett ökade koncernens omsättning med 22,5 procent under året.

– Under ett utmanande år presterade vi bättre än någonsin tidigare i företagets historia. Vi har visat på vår styrka i en utmanande tid och uppnått ett nytt rekord vad gäller både omsättning och resultat. Aldrig tidigare har Deutsche Post DHL Group transporterat så stora volymer av gods, expressleveranser och paket världen över. Vi har även bidragit till samhället genom vaccinlogistik, säger Frank Appel, CEO i Deutsche Post DHL Group i en kommentar till resultatrapporten.

Drivkrafterna bakom resultaten uppges vara den starkt ökade världshandeln och en fortsatt stark e-handel som sammantaget gav företaget en möjlighet att effektivt utnyttja hela sitt globala nätverk.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »