Retrofit: ”Smart uppgradering och modernisering av ditt lager”

Materialhanteringsföretaget TGW Logistics Group med huvudkontor i Marchtrenk i Österrike startades 1969 när Ludwig Szinicz och Heinz König tog över en liten metallbearbetningsverkstad. Sedan dess har TGW utvecklats till en stor, global systemintegratör av automatiserade logistiklösningar.

– Sedan 14 år är vi en systemintegratör som både tillverkar det mesta internt men även integrerar andra produkter i våra lösningar och tar ansvar för service, support och utveckling av systemen under hela dess livstid, säger Niklas Jacobsson som har 20 års erfarenhet av lagerautomation och som sedan snart två år är Lifetime Service Manager (LTS) på TGW Scandinavia i Göteborg.

Inom affärsområdet LTS, Lifetime Services, erbjuder TGW service, support och underhåll under automationsutrustningens hela livslängd. Syftet är att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet till de levererade systemen, hög produktivitet och låga driftskostnader. Totalt har TGW över 500 erfarna tekniker som utför underhålls– och supporttjänster världen över.

Snabb tillväxt

TGW växer snabbt, bland annat i kölvattnet på den ökade e-handeln. Enbart under innevarande räkenskapsår är ambitionen att företagets cirka 3 700 anställda i Europa, Asien och Nordamerika ska öka med 400 medarbetare.

– Vi är just nu ett tjudotal medarbetare här i Sverige som arbetar i nationsöverskridande team tillsammans med våra kollegor i Benelux och Storbritannien. I Norden är de riktigt stora automationsprojekten ganska få, men intresset för automation ökar nu även hos de medelstora och mindre företagen i vår region, förklarar Niklas och nämner att både e-handeln och många mindre handels– och industriföretag numera betraktar lagerautomation som en realistisk möjlighet.

Uppför Martin & Serveras nya automatiserade centrallager

Än så länge är TGW relativt okända i Sverige och övriga Norden, men globalt har bolaget stora kunder som Puma, Kärcher, GAP och Mango. I den nordiska regionen så fick TGW 2016 uppdraget att uppföra Mekonomens (numera BCPs) centrala distributionscenter i Strängnäs. I dagarna offentliggjordes att TGW även har fått uppdraget att uppföra restauranggrossisten Martin & Serveras nya högautomatiserade centrala distributionscenter i Norrköping.

– Vi har ett fantastiskt bra samarbete med Martin & Servera där båda företagen har bidragit till en lösning som när den tas i drift 2022 blir centrallager för bolagets verksamhet och fortsatta expansion, berättar Niklas.

– Med den nya anläggningen ska ledtiderna från order-till-leverans kortas ner samtidigt som distributionscentret ger Martin & Servera goda möjligheter att fortsätta sin tillväxtresa. Som en del av projektet ingår även ett avtal om service och underhåll där vår personal säkerställer att automationen och den tillhörande mjukvara ska fungera problemfritt och ha maximalt god tillgänglighet.

Smart modernisering med ”retrofit

TGW fokuserar på de tre huvudsegmenten Mode och konfektion, Dagligvaror samt Industri– och konsumentvaror. Niklas Jacobsson berättar att tillväxten ökar i alla dessa segment, både vad gäller helt nya anläggningar och i uppgradering av befintliga lager, så kallad ”retrofit”.

– Vi ser att så kallad retrofit, eller smart modernisering av befintliga lager, har blivit ett högintressant område, där vi får allt fler förfrågningar och uppdrag att utveckla befintliga logistikprocesser, mjukvaror, plus kontrollsystem och mekaniska system. Detta är definitivt ett växande segment där vi även kan gå in och modernisera i anläggningar som inte har vår originalutrustning, säger Niklas.

Hur mycket som behöver moderniseras varierar ganska mycket från fall till fall. Ett retrofit-projekt kan handla om allt från att ersätta eller anpassa någon enstaka utrustning till omfattande projekt där en hel anläggning behöver uppgraderas, optimeras och till och med byggas ut. Grundidén oavsett om- fattning är att använda den utrustning som redan finns så smart som möjligt och endast addera nya komponenter där det är nödvändigt. Resultatet blir en kostnadseffektiv modernisering som dessutom ofta ger stora miljöfördelar som en följd av moderniseringen.

– Ofta är det elektronik och mjukvaror som behöver ersättas, eftersom den mekaniska utrustningen har en mycket längre livslängd. Genom att enbart uppgradera och modernisera vissa delar av en anläggning så kan fantastiska resultat åstadkommas, konstaterar Niklas.

”Som att byta hjärta mitt i ett marathonlopp”

En stor utmaning vid retrofit är att verksamheten för det mesta måste rulla på som vanligt i lageranläggningen.

– Retrofit är ofta en smart och kostnadseffektiv lösning, men det kan vara ganska komplicerat. Lite drastiskt uttryckt kan man säga att det är som att byta hjärta på en löpare mitt i ett marathonlopp, säger Niklas med ett leende.

Tillväxtmarknad

I kölvattnet på den snabbväxande e-handeln och Coronapandemin har behovet av att bygga uthålliga och robusta supply chains bidragit till en ökad efterfrågan på retrofitting av lageranläggningar. Att säkerställa tillgänglighet och en snabb och säker leverans är helt avgörande på dagens hårt konkurrensutsatta marknader som präglas allt mer av volatilitet, osäkerhet och komplexitet. För TGW är retrofitsegmentet en tillväxtmarknad som har femfaldigats på tio år. Niklas framhåller några framgångsfaktorer för att lyckas riktigt bra med en uppgradering avsitt lager.

– Förutom att ha en erfaren projektledning så behövs det en väl strukturerad plan och funktionsspecifikation som tydligt definierar de olika faserna av migrering. Sen är det viktigt att personalen hos automationsleverantören är van vid och utbildad i att arbeta i kundernas anläggningar tillsammans med de människor som verkligen har full koll på sina egna lösningar. En annan framgångsfaktor är att välja rätt tidpunkt för sin lageruppgradering, det vill säga att vara medveten om att ett projekt kan ha en ledtid på upp till ett år och därför inte vänta för länge, menar Niklas.

Ett retrofit-projekt kostar allt från 500 000 kr upp till flera miljoner, beroende på kundföretagets storlek och behov. Mycket pengar alltså, men Niklas menar att återbetalningstiden kan vara kort.

– Om ett företag exempelvis omsätter tiotals miljoner per dag i sitt centrallager så kan faktiskt kostnaden av ett stillestånd bli högre än ett helt retrofitprojekt.


Retrofit – att ersätta och uppgradera

Retrofit är ett engelskt uttryck som bland annat används inom lager- och materialhantering och i byggbranschen. På svenska används uttrycket oftast i betydelsen ”att ersätta och uppgradera något med något nytt”.

Om TGW Logistics Group

TGW Logistics Group är en ledande internationell leverantör av materialhanteringssystem och automation som grundades 1969 i Österrike. Under mer än 50 år har TGW producerat och implementerat avancerade automatiserade lagersystem för kunder som Adidas, Kärcher, Puma och Zalando. TGW har fler än 3 700 anställda vid sina verksamheter i Europa, Kina och USA och omsatte under sitt senaste räkenskapsår ca 8,4 miljarder kronor.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »