Gustaf Ljunggren, vd Orio AB

Riksdagen ger klartecken för Nyköpings logistikpark

Statliga Orio AB (fd SAAB Automobile Parts)har tecknat samarbetsavtal med Logistic Contractor AB som ingår i Wästbygg Gruppen, om att utveckla Nyköpings logistikpark på ett cirka 400 000 kvadratmeter stort markområde på Arnös industriområde i Nyköping. Fullt utvecklad kommer Nyköpings logistikpark att bli en logistikhub av strategisk betydelse för hela Mälardalen. Samtliga formella godkännanden har nu givits kring samarbetsavtalet mellan statliga Orio AB och Logistic Contractor AB, som ingår i Wästbygg Gruppen. Därmed kan parterna påbörja utvecklingen av Nyköpings logistikpark.

Beskedet innebär att Orios styrelse har godkänt samarbetsavtalet, liksom riksdagen enligt regeringens proposition 2020/21:99 i vårändringsbudgeten angående utvidgat mandat för Orio, samt Orios ägare, så kallad ägarsamordning. Även Wästbygg Gruppens styrelse har godkänt samarbetsavtalet meddelar partnerna i ett pressmeddelande.

Marken som ska exploateras ägs idag av Orio, har byggrätt och ligger i direkt anslutning till företagets lager och distributionscentral i Nyköping. Genom avtalet förbinder sig Logistic Contractor att under en femårsperiod erlägga cirka 200 miljoner kronor till Orio.

– Effektivare logistik i en av Sveriges nyckelregioner är målsättningen. En förädling av vårt stora markinnehav i samarbete med en professionell aktör som Logistic Contractor är viktigt för Orios logistikerbjudande, men är också av strategisk betydelse för varuleveranser i hela Mälardalen. Nyköpings logistikpark innebär ett stort antal nya arbetstillfällen lokalt, men kommer också att få stor betydelse för hela regionen, säger Gustaf Ljunggren, vd för Orio.

– Detta blir vår andra markaffär på kort tid. Vi ser att tiden nu är mogen för Logistic Contractor att göra den här typen av investeringar för att bredda vårt erbjudande ytterligare och ge oss större flexibilitet i framtida affärer. I Nyköping får vi ett utmärkt logistikläge med närhet till E4, Stockholm, Skavsta flygplats, Oxelösunds hamn och järnväg. Dessutom ser vi en mycket intressant samarbetspartner i Orio AB, där vi har en tydlig samsyn i vår vision för hur vi vill utveckla det här markområdet, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor AB.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »