Robert Zander tar över ansvaret som DHL Freights vd i Norden och Baltikum.

Robert Zander blir ny vd för DHL Freight i Norden och Baltikum

Robert Zander tar över ansvaret som DHL Freights vd i Norden och Baltikum från och med den 1 november 2022, och kvarstår i sin nuvarande roll som vd för DHL Freight Sverige. Han ersätter Pekka Stenqvist som går i pension vid årsskiftet.

Robert Zander började sin på DHL Freight 2016 i rollen som CFO för Norden och Baltikum. Dessförinnan arbetade han inom transport och logistik, bland annat på seniora chefspositioner och posteringar internationellt i Europa, Mellanöstern och Afrika. Robert blir i och med sin nya roll medlem i DHL Freights globala ledning och kommer att rapportera till Uwe Brinks, CEO DHL Freight.

– Det är med stolthet och stor respekt som jag accepterat förtroendet att leda DHL Freight i Norden och Baltikum mot nya mål. Med kunden i fokus är det mitt uppdrag att skapa medarbetarengagemang för att vi ska kunna leverera högsta kvalitet. Jag är ödmjuk inför uppgiften samtidigt som jag med glädje ser fram emot det utökade ansvaret, säger Robert Zander. 

Under sin tid som vd för DHL Freight i Sverige har Robert lett organisationen genom en turbulent tid med Covid, hög inflationsnivå, krig i Ukraina och andra utmaningar i vår omvärld. Stort fokus har lagts på organisation, strategi och lönsamhet. Samtidigt har företaget utvecklats på flera plan där bland annat stora utbyggnader av terminaler har implementerats och viktiga steg tagits inom hållbarhet. DHL:s miljöarbete är ett högt prioriterat område där arbetet för minskade utsläpp varit mycket lyckosamt de senaste åren. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »