Rockad på PostNord – Krümmel lämnar på dagen och Ekborn tar över

Nordens största logistikföretag PostNord meddelar att PostNord Sveriges vd Mathias Krümmel slutar med omedelbar verkan. Som tillförordnad vd tar PostNord Accelerates vd Ylva Ekborn över som vd för PostNord Sverige, som är den i särklass största verksamheten i koncernen.

Någon närmare förklaring till det plötsliga ledarskiftet ges inte, men det är rimligt att anta att det är någon form av motsättningar som har utlöst den plötsliga avgången. PostNords koncernchef, Annemarie Gardshol kommenterar ledarrockaden i verksamheten på följande sätt:

– Jag har arbetat med Mathias i många år och vill tacka honom för hans mycket uppskattade bidrag till PostNord. Den strategi vi antagit och den organisationsförändring som genomförts i Sverige under ledning av Mathias, med tydligt fokus på affärsområden, har lagt en solid grund för framtida tillväxt och lönsamhet på den svenska marknaden. Vår samhällsomfattande skyldighet omfattar den viktiga tjänsten att hämta och leverera post i hela landet, i enlighet med kvalitetsmål. Vi fortsätter att arbeta i enlighet med vår nordiska strategi och att utveckla verksamheten så att våra kunder i Sverige och hela Norden kan dra nytta av det.

Mathias Krümmel har jobbat på PostNord i 18 år och varit vd för PostNord Sverige de senaste två åren. Han har gjort sig känd som en resultatinriktad vd, om än med ”hårda nypor”. SCE bevakar fortsatt händelseutvecklingen i PostNord och återkommer med en fördjupning av orsakerna bakom den plötsliga avgången.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »