”RPA – Processautomation kan generera enorma värden”

I studien The Automation Imperative (McKinsey Global Institute, sep 2018) uppgav 2/3 av tillfrågade företag att de avser att påbörja en processautomation nu eller under det kommande året. I dagarna publicerade fyra McKinseykonsulter en artikel med rubriken ”Operations management reshaped by robotic automation”. Vad det handlar om är den snabba ökningen av processautomation med hjälp av RPA – Robotic Automated Processes.

Skribenterna lyfter fram den stora potentialen för RPA och konstaterar att McKinsey Global Institute bedömer att företag och organisationer med hjälp av den teknik som är tillgänglig redan idag kan automatisera 81 % av allt fysiskt arbete, 69 % av all datahantering (data processing) och 64 % av all datainsamling. RPA har redan fått ett relativt stort genomslag i supportprocesser som HR, inköp och IT. I den nyutkomna artikeln slår författarna ett slag för en ökad robotiserad processautomation i olika typer av operativa centers, exempelvis kundcenter, fältservice, IT-centers, servicecenters och liknande verksamheter. I dessa operativa centers menar författarna att RPA kan driva förändring som resulterar i mycket stora effekter på kostnader, kvalitet och kundservice. 

Transformativ teknik

Det som skiljer RPA och kognitiva tekniker som AI/ML från traditionell IT-automation är att de förstnämnda är transformativa till sin karaktär eftersom de kan implementeras och leverera påtagliga resultat mycket snabbt. Dessutom, menar författarna, är inträdesbarriärerna låga vid RPA, eftersom dessa automationssystem kan appliceras ovanpå den befintliga IT-infrastrukturen. De som vill påbörja en automation av sina operativa centers med RPA bör i första hand automatisera områdena övervakning av nätverk – exempelvis servicebilar eller andra transportflöden – samt fjärrstyrd felsökning, datainsamling, incidenthantering, där processroboten känner igen likartade problem och åtgärdar per automatik. Andra områden som nämns är loggning av serviceärenden, självhjälpssystem vid service, automatisk svarshantering och liknande processer.

Hög tid för RPA

Författarna konstaterar i ett slutord att det är hög tid att transformera operativa centers med RPA och annan automationsteknik. ”En sådan transformation behöver inte ta lång tid och den kan generera ett enormt värde om den genomförs på rätt sätt.”

Robotic Process Automation, RPA, är en framväxande teknik för automatisering av affärsprocesser. Tekniken baseras på mjukvarurobotar – så kallade bots med Artificiell Intelligens och maskininlärning. RPA-system baserar sitt agerande på lärande snarare än programmering och utför automatiserade aktiviteter baserat på sitt lärande. RPA-system är utformade för att hantera repetitiva aktiviteter med stora volymer av information – aktiviteter som tidigare till stor del utfördes av människor. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »