Jim Bralsford är Senior Industries Strategy Director, 3PL, på Blue Yonder EMEA

Så driver en ”Unified Logistics-strategi” en kundorienterad försörjningskedja i 3PL-branschen

AV JIM BRALSFORD

Vilket år det har varit! Glad över att äntligen se slutet på det. ”The new normal” … ”skola på distans” … ”Har du vaccinerats ännu?”… ”pandemi utan motstycke”… ”Zoom-utmattning” … ”3-dagars leverans är inte tillräckligt snabbt” … Jag bävar när jag tänker på hur många gånger vi har hört, läst eller pratat om det ovanstående under de senaste 12 månaderna.

Jag älskar logistik. Det skulle vara konstigt att inte älska den bransch där jag spenderat nästan 25 år med att designa och sälja logistiklösningar till kunder över hela världen. Att vara en del av en bransch som omfamnar förändringar i en allt snabbare takt är helt oerhört stimulerande. Att hålla sig informerad om ”next big thing” för att kunna förädla och återberätta detta till kunden är en daglig arbetsuppgift. Under pandemin har jag, som många andra, dragit nytta av digitala verktyg för att göra detta på ett effektivt sätt. Det är enormt givande att vara en del av en bransch som ständigt utmanas av externa faktorer, vare sig det är nya direktiv som SOLAS/eVGM (regelverk för båttransport), politiska handelskrig, Brexit, epidemier, och dramatiska enskilda händelser som vulkanutbrottet i Eyjafjallajökull 2010 eller nyligen, kaoset i Suezkanalen. 

Allt fler disruptioner

Sedan pandemins utbrott fick vår bransch än en gång mött utmaningar. Efter en första chock av panikköp och tomma varuhyllor flödade leveranserna igen och kritiska basvaror blev åter tillgängliga. 

Nedstängningar och andra restriktioner ändrade dock köpbeteendet i grunden, förmodligen för alltid. E-handeln har under det senaste året upplevt en stor ökning som enligt McKinsey innebär att tio års förväntad e-handelsutveckling komprimerats till tre månader. Direkt-till-konsument modeller med mindre, mer frekventa och snabbare leveranser har efterfrågats och i jakten på marknadsandelar har 3PL-branschen anpassat sig snabbt. 

”Unified Logistics”

Alla måste fokusera på kunden. Men vad betyder det egentligen? För mig handlar det om att möjliggöra den bästa möjliga kund- eller användarupplevelsen, och att tillämpa det som vi kallar ”Unified Logistics”: ett övergripande perspektiv på försörjningskedjan som driver ständiga förbättringar. För att tillämpa Unified Logistics menar vi att det behövs:

  • Helhetstänkande på försörjningskedjan
  • Visibilitet för att sammankoppla processer över hela kedjan 
  • En öppen teknikplattform.

IT-teknik inom supply chain accelererar innovation – tillgång till stora mängder data, verktyg för insamling, analys och tolkning av data, öppna APIer, maskininlärning och artificiell intelligens ökar förmågan till problemlösning. Många nya start-ups i logistikbranschen står för en stor del av den innovation och det nytänkande som skapar ökade möjligheter. En ny ”app-driven” teknikrevolution ger oss massa möjligheter, men vi kommer att bli riktigt effektiva först när vi arbetar tillsammans. Ja, du känner igen det: vi måste samarbeta. ”Silo-optimeringen” fungerar definitivt inte längre. 

Helhetstänkande

Tidigare kunde lageroptimering genomföras utan hänsyn till en möjlig positiv eller negativ inverkan upp eller ner i försörjningskedjan. Nu är det dags att sammankoppla alla dessa teknik- och organisationssilos genom att samverka på öppna teknikplattformar. Att tänka holistiskt är något vi började lära oss i skolan, utan att ens veta om det. Oftast betydde att ta ett stort komplex problem, dela upp det i mindre komponenter, lösa varje del och därefter sätta ihop det till en lösning för det övergripande problemet. Nåväl, vi har alla gjort samma sak inom försörjningskedjan och logistikhantering varje dag – silos av problemlösande aktiviteter inom supply chain. Med dagens krav på flexibilitet och återhämtningskraft i leverantörskedjor kan silos inte existera. Det gäller att betrakta försörjningskedjan som en helhet och sätta kunden i centrum för allt som görs. Att förstå de ömsesidiga beroenden och inverkan som en del av kedjan har på en annan kommer att innebära så mycket mer än att bara förstå de enskilda processerna. 

Visibilitet

Det holistiska tänkandet betyder också transparens i flöden och processer. Alla 3PL-företag förväntas kunna sammanställa en bild av hela leveranskedjan samlad på ett ställe, i en kontrollpanel, för att möta dagens kundkrav och för att kunna agera ännu mer flexibelt i framtiden. 

En öppen teknikplattform

Blue Yonder och några av kollegorna i vår bransch kan leverera allt detta digitalt och i realtid. Ingen ska behöva begränsas i sin planering på grund av bristande precision och långsiktiga prognoser baserade på en ögonblicksbild av antaganden. I en digital värld behöver alla aktörer i försörjningskedjan tillämpa en holistisk, enhetlig strategi – det vi kallar Unified Logistics – som utnyttjar artificiell intelligens och där planering kan genomföras i realtid och med flexibilitet. Med Unified Logistics och en öppen digital samarbetsplattform (Luminate Platform) kan företag sömlöst planera, optimera och orkestrera allt mer komplexa försörjningskedjor. I slutänden handlar det förstås om att säkerställa att rätt produkt levereras till rätt plats och vid rätt tidpunkt. 3PLare och andra företag som har gjort detta strategiskifte har redan stärkt sin konkurrenskraft genom att öka sin flexibilitet och förmåga att snabbt anpassa sig till kundernas ökande krav. 

Jim Bralsford är Senior Industries Strategy Director, 3PL, på Blue Yonder EMEA

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »