Så kan förarbristen mötas med smart ruttoptimering

AV LARS PERSSON

Samtidigt som behovet och kraven på leveranser ökar minskar antalet förare. Detta sätter stor press på arbetsgivaren att behålla och hitta nya förare. Men det finns en lösning – med ruttoptimering kan förares produktivitet öka avsevärt.  

Under de senaste veckorna har vi kunnat läsa om förarbristen i Storbritannien och hur den har lett till tomma hyllor i livsmedelsbutiker. Även i Norden ser vi samma trend – det finns inte tillräckligt med förare för att möta transportkraven, en situation som inte ser ut att förändras de närmsta åren med tanke på den snabbt växande e-handeln. För att minska effekten av förarbristen behöver arbetsgivare jobba för att behålla befintliga förare samt öka produktiviteten hos de som redan finns inom organisationen. Här kan ruttoptimering spela en viktig roll. Genom implementeringen av dynamisk ruttoptimering kan förares leveranskapacitet öka med upp till 35 procent. I större organisationer kan detta motsvara att anställa ytterligare tio förare. 

Vikten av att bibehålla förare

Att behålla förare är av största vikt. Att köra kommersiellt kan vara mycket påfrestande, särskilt när dåligt planerade rutter gör att förare måste kämpa för att hinna med sina leveransuppdrag inom körtimmarna. Den höga stressnivån förare utsätts för gör att många söker sig vidare till andra arbeten. Tillämpning av maskininlärning, ML, inom ruttoptimering kan hjälpa till att behålla förare genom att skapa individuella rutter baserat på förarens produktivitet. Maskininlärning kan också identifiera vilka förare som slutför arbetet under kortare tid än planerat och av den anledningen kan göra fler stopp.

Pågens kliv mot klimatsmarta och effektiva transporter 

Ett exempel på ett företag som har effektiviserat sina transporter är Pågen. Samtidigt som butikerna ska betjänas på bästa sätt med leverans i olika tidsfönster, ska även förarna i sin roll som säljare, ha kundkontinuitet och få de obligatoriska pauserna. Genom ruttplaneringsverktyg från Descartes får Pågen bästa nyttjande av företagets 400 bilar och säkerställer en normal 40-timmarnsvecka för sina förare. Det finns ingen snabb lösning på problemet med förarbrist. Medan arbetsgivare fortsätter sitt arbete att attrahera nya förare, bör de samtidigt lägga vikt vid att öka effektiviteten hos befintliga förare och se till att de stannar inom organisationen. Ruttoptimering är en viktig strategi för att öka kapaciteten hos de befintliga och alltmer knappa förarresurserna. 

Lars Persson är VP Sales Nordic Region på Descartes Systems Group

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »