Så kan förarbristen mötas med smart ruttoptimering

AV LARS PERSSON

Samtidigt som behovet och kraven på leveranser ökar minskar antalet förare. Detta sätter stor press på arbetsgivaren att behålla och hitta nya förare. Men det finns en lösning – med ruttoptimering kan förares produktivitet öka avsevärt.  

Under de senaste veckorna har vi kunnat läsa om förarbristen i Storbritannien och hur den har lett till tomma hyllor i livsmedelsbutiker. Även i Norden ser vi samma trend – det finns inte tillräckligt med förare för att möta transportkraven, en situation som inte ser ut att förändras de närmsta åren med tanke på den snabbt växande e-handeln. För att minska effekten av förarbristen behöver arbetsgivare jobba för att behålla befintliga förare samt öka produktiviteten hos de som redan finns inom organisationen. Här kan ruttoptimering spela en viktig roll. Genom implementeringen av dynamisk ruttoptimering kan förares leveranskapacitet öka med upp till 35 procent. I större organisationer kan detta motsvara att anställa ytterligare tio förare. 

Vikten av att bibehålla förare

Att behålla förare är av största vikt. Att köra kommersiellt kan vara mycket påfrestande, särskilt när dåligt planerade rutter gör att förare måste kämpa för att hinna med sina leveransuppdrag inom körtimmarna. Den höga stressnivån förare utsätts för gör att många söker sig vidare till andra arbeten. Tillämpning av maskininlärning, ML, inom ruttoptimering kan hjälpa till att behålla förare genom att skapa individuella rutter baserat på förarens produktivitet. Maskininlärning kan också identifiera vilka förare som slutför arbetet under kortare tid än planerat och av den anledningen kan göra fler stopp.

Pågens kliv mot klimatsmarta och effektiva transporter 

Ett exempel på ett företag som har effektiviserat sina transporter är Pågen. Samtidigt som butikerna ska betjänas på bästa sätt med leverans i olika tidsfönster, ska även förarna i sin roll som säljare, ha kundkontinuitet och få de obligatoriska pauserna. Genom ruttplaneringsverktyg från Descartes får Pågen bästa nyttjande av företagets 400 bilar och säkerställer en normal 40-timmarnsvecka för sina förare. Det finns ingen snabb lösning på problemet med förarbrist. Medan arbetsgivare fortsätter sitt arbete att attrahera nya förare, bör de samtidigt lägga vikt vid att öka effektiviteten hos befintliga förare och se till att de stannar inom organisationen. Ruttoptimering är en viktig strategi för att öka kapaciteten hos de befintliga och alltmer knappa förarresurserna. 

Lars Persson är VP Sales Nordic Region på Descartes Systems Group

Fler nyheter

Kolla in utgivningsplanen för 2023!

Det pågår en formlig revolution just nu inom supply chain management och logistik. Till största delen drivs utvecklingen av den snabba digitaliseringen och teknikutvecklingen i kombination med höga hållbarhetsambitioner och ökade globala risker. Trots osäkerheter i världen och en dämpad konjunktur så fortsätter logistiksektorn att växa stadigt. Under 2023 fortsätter Supply Chain Effect att följa, förklara och analysera den spännande utvecklingen!


Ladda ner utgivningsplanen för 2023 här!

Läs mer »

Fortsatt nedgång i industrikonjunkturen

Konjunkturbarometern PMI-total (Inköpschefsindex) backade i september för fjärde månaden i rad till 49,2 från 50,2 i augusti, vilket är första gången sedan pandemiåret 2020 som industrin befinner sig utanför tillväxtzonen, dvs. ligger under 50-strecket.

Läs mer »

Ny vd för PostNord TPL

Jonas Kolehmainen har utsetts till ny vd för PostNord TPL, ett dotterbolag inom PostNord. Kolehmainen har en bred erfarenhet inom logistikbranschen och kommer närmast från Snusbolaget Norden AB /Haypp Group AB där han haft rollen som Chief Logistics Officer (CLO).

Läs mer »