”Så skapar du framtidssäkra och hållbara hemleveranser i en skakig omvärld”

AV ANDREW TAVENER

Med anledning av rådande förarbrist, höga kostnader och en skakig omvärld är det idag många e-handlare som kämpar med att uppfylla konsumenternas krav på snabba och smidiga hemleveranser. Som tillägg står även miljöansvar högt på agendan när konsumenterna ska välja hemleveranser, men frågan är huruvida snabba och smidiga hemleveranser verkligen är hållbara?

Enligt Postnords senaste E-barometer blev 2021 ett relativt starkt år för e-handeln och tillväxten uppgick till 20 procent. Vidare har konsumentbeteenden succesivt förändrats och höga krav på snabba och hållbara leveranser har utvecklats. Men hur ska e-handlare gå till väga för att uppfylla konsumenternas krav och framtidssäkra hållbara hemleveranser?

Nya tekniker och innovationer 

Den ökade e-handeln har skapat utmaningar inom logistik, ekonomi och miljö. För att minska utsläpp och öka effektiviteten bör företag testa nya fordonsalternativ, däribland elfordon, drönare och automatiska leveransrobotar. Dessa innovationer kommer med flera möjligheter men också utmaningar som stigande elpriser. Det gäller för e-handeln att våga testa nya tekniker och innovationer samt säkerställa effektiv schemaläggning och ruttplanering anpassat efter konsumenternas efterfrågan. 

Vidta omedelbara åtgärder

Företag har inte råd att vänta på att framtiden ska definieras, utan behöver vidta omedelbara åtgärder. De behöver hitta lösningar för att maximera användningen av den befintliga fordonsflottan, som att tillexempel automatiskt använda elbilar till ”Clean Air Zones” eller inkludera cyklar i ruttplaneringen för kortare leveranser. Vidare kan data ge goda insikter för framtidens leveranser. Genom artificiell intelligens och maskininlärning får e-handlarna dessutom en mer träffsäker ruttplanering, mer precis ankomsttid och möjlighet till automatiserade förbättringsförslag. 

Ge konsumenterna fördelen att välja 

Enligt Postnords E-barometer för helåret 2021 är det viktigaste för konsumenten att kunna välja hur varan ska levereras. Tätt därefter kommer valet av datum. Genom att möta konsumenternas förväntningar på hemleveranserna kan antal onödiga returer minimeras. Ökad kundnöjdhet och lyckade leveranser kan uppnås genom att erbjuda konsumenterna ett urval av datum och tider och onödiga resor kan elimineras genom att erbjuda en optimerad leveranstid samt möjlighet till ombokning. 

Hur framtidens leveranser kommer att se ut är svårt att förutspå. Men sannolikt är att konsumenternas efterfrågan kommer att öka och för att kunna tillmötesgå kraven krävs en framtidsäker lösning. Detta kräver att e-handlare inte låter ovissheten inför framtiden hindra dem från att göra relevanta åtgärder redan idag. 

Andrew Tavener är Head of Marketing, Descartes Fleet Solutions EMEA på Descartes Systems Group.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »