ScHenker lanserar grön flygfrakt världen över

DB Schenker utökar sina klimatvänliga logistiklösningar genom att erbjuda gröna flygtransporter över hela världen. Nu kan kunderna välja flygbiobränslet SAF (Sustainable Aviation Fuel) för flygtransporter över hela världen, oavsett vilken typ av flygplan eller flygbolag som används.

Kunder som väljer att betala för SAF erhåller ett certifikat som visar exakt hur mycket CO2 man undvikit att släppa ut vid sin flygfrakt. Genom virtuell tilldelning av SAF kan man undvika upp till 100 procent av koldioxidutsläppen. Det nya globala erbjudandet kompletterar DB Schenkers unika veckovisa charterlinje mellan Tyskland och Kina, som lanserades våren 2021 och fortfarande är världens enda reguljära flygfrakt som helt körs på SAF.

– DB Schenkers satsning på SAF är historisk! Tyvärr står flygsektorn för en betydande del av transporternas utsläpp och denna satsning är ett viktigt steg på vägen till vårt mål, att bli helt klimatneutrala till år 2040, säger Hanna Melander, hållbarhetsansvarig på DB Schenker.

Även om det SAF-bränsle kunden betalat för i praktiken kanske används under andra flygningar, skonas klimatet genom att den totala utsläppsmängden minskas. Det är detta som kallas för virtuell tillämpning eller massbalansprincipen och fungerar precis som grön el. SAF används på olika flygningar och minskar på så sätt den negativa påverkan på klimatet genom att de exakta koldioxidutsläppen från en flygning eller transport med konventionell fotogen undviks. Virtuell tillämpning kan även användas för utsläpp i tidigare led som härrör från produktion och transport av själva biobränslet. 

Tillsammans med Lufthansa Cargo har DB Schenker utfört fler än 150 flygningar som sammantaget har besparat atmosfären över 40 000 ton CO2. Individuella SAF-avtal med andra flygbolag, till exempel ett nyligen genomfört köp av SAF-krediter hos Singapore Airlines, kommer också att fortgå SAF är ett bränsle som framställs av förnybara avfalls- och restråvaror, exempelvis frityrolja. Mängden koldioxid som frigörs vid förbränningen är samma mängd som tas upp under fotosyntesfasen i samband med tillverkningen av SAF-bränsle. DB Schenker använder enbart certifierat biobränsle fritt från palmolja.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »