ScHenker lanserar grön flygfrakt världen över

DB Schenker utökar sina klimatvänliga logistiklösningar genom att erbjuda gröna flygtransporter över hela världen. Nu kan kunderna välja flygbiobränslet SAF (Sustainable Aviation Fuel) för flygtransporter över hela världen, oavsett vilken typ av flygplan eller flygbolag som används.

Kunder som väljer att betala för SAF erhåller ett certifikat som visar exakt hur mycket CO2 man undvikit att släppa ut vid sin flygfrakt. Genom virtuell tilldelning av SAF kan man undvika upp till 100 procent av koldioxidutsläppen. Det nya globala erbjudandet kompletterar DB Schenkers unika veckovisa charterlinje mellan Tyskland och Kina, som lanserades våren 2021 och fortfarande är världens enda reguljära flygfrakt som helt körs på SAF.

– DB Schenkers satsning på SAF är historisk! Tyvärr står flygsektorn för en betydande del av transporternas utsläpp och denna satsning är ett viktigt steg på vägen till vårt mål, att bli helt klimatneutrala till år 2040, säger Hanna Melander, hållbarhetsansvarig på DB Schenker.

Även om det SAF-bränsle kunden betalat för i praktiken kanske används under andra flygningar, skonas klimatet genom att den totala utsläppsmängden minskas. Det är detta som kallas för virtuell tillämpning eller massbalansprincipen och fungerar precis som grön el. SAF används på olika flygningar och minskar på så sätt den negativa påverkan på klimatet genom att de exakta koldioxidutsläppen från en flygning eller transport med konventionell fotogen undviks. Virtuell tillämpning kan även användas för utsläpp i tidigare led som härrör från produktion och transport av själva biobränslet. 

Tillsammans med Lufthansa Cargo har DB Schenker utfört fler än 150 flygningar som sammantaget har besparat atmosfären över 40 000 ton CO2. Individuella SAF-avtal med andra flygbolag, till exempel ett nyligen genomfört köp av SAF-krediter hos Singapore Airlines, kommer också att fortgå SAF är ett bränsle som framställs av förnybara avfalls- och restråvaror, exempelvis frityrolja. Mängden koldioxid som frigörs vid förbränningen är samma mängd som tas upp under fotosyntesfasen i samband med tillverkningen av SAF-bränsle. DB Schenker använder enbart certifierat biobränsle fritt från palmolja.

Fler nyheter

Scania fortsätter att investera i logtech-bolag – lanserar ny riskkapitalfond

Efter framgångarna med sin första riskkapitalfond, Scania Growth Capital I, lanserar Scania nu Scania Growth Capital II. Den nya fonden kommer också att förvaltas av East Hill Equity och bestå av 2 miljarder kronor i kapital. Scania Growth Capital II kommer att fortsätta att investera i de mest attraktiva företagen och entreprenörerna inom teknikområden B2B, särskilt inom områden som mjukvara, produkter, lösningar och tjänster inom mobilitet, uppkoppling, självkörande fordon, elektrifiering, smarta fabriker och hållbarhet.

Läs mer »

Världens största AutoStore blir ännu större

E-handelsbolaget Boozt automatiserade 2017 sitt lager med en AutoStore-lösning, som blev världens största. AutoStore-lösningen utökades därefter under 2021 och nu utökas den igen som en följd av en ökad efterfrågan och ett bredare utbud. Anläggningen består efter den senaste utbyggnaden av 1 243 robotar, 1 245 000 lådor och 301 portar och är alltjämt världens största. Leverantör av anläggningen är Element Logic.

Läs mer »

AMR:s – Nästa generationens AGVer revolutionerar logistikautomationen

Det finns mängder av analysföretag som gör prognoser för framtida teknikinvesteringar inom automation. Gemensamt för alla är att de förutspår en mycket stark ökning av logistikautomation i allmänhet och av så kallade Autonomous Mobile Robots (AMR) i synnerhet – en marknad som förutspås växa med mellan 16-35 procent till och med 2030*.

Läs mer »