Schenker Logistics storsatsar i Torsvik

– Vi går från knappt 22 000 kvadratmeter till drygt 39 000 och vi räknar med att det kommer att skapa cirka 50 nya arbetstillfällen när anläggningen är i full drift, säger Håkan Nydén, Vice President Contract Logistics på Schenker Logistics.

2019 expanderade Schenker Logistics med en ny etablering i Danmark. I linje med företagets tillväxtstrategi byggs nu Torsviksanläggningen ut och blir alltså 39 000 kvadratmeter stor, vilket gör anläggningen till Schenker Logistics näst största i Sverige. I samband med att Schenker Logistics expanderar i Torsvik så uppgraderas fastigheten med bland annat LED-belysning för att optimera energieffektivitet ytterligare samt reducera verksamhetens miljöpåverkan. Med den nya etableringen uppgår Schenker Logistics totala lageryta i Sverige och Danmark till 225 000 kvadratmeter.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »