Fr.v. Jens Modin, processägare för transportlogistik och Leif Larsson, ansvarig för lagersupport och reklamationer på SGDS Gruppen. Foto: SGDS gruppen.

SGDS Gruppen flyttar centrallagret med hjälp av smarta kameror 

2020 fattade VVS-grossisten Dahl beslut om att uppföra ett nytt 72 000 kvadratmeter stort centrallager i Bålsta, norr om Stockholm, vägg i vägg med dagligvarugrossisten Dagabs enorma anläggning. Tre år senare står bolaget inför en omfattande flytt från sitt gamla lager i Kallhäll till det nya moderna, högautomatiserade centrallagret. Till hjälp vid flytten används ett system av smarta kameror som håller koll på logistiken. 

Download english pdf-version

Det nya moderna och avancerade lagret automatiseras av SSI Schäfer. Lösningen består bland annat av ett automatiserat höglager, ett skyttelsystem för lagring och plock, gods-till-man-stationer för manuellt plock samt palletteringsrobotar som hanterar det sista momentet före utleverans. 

– Nu pågår en flytt som kommer att ske i etapper. Vi vill inte riskera vår leveransförmåga och kommer därför att köra det gamla och nya lagret parallellt under en ganska lång period för att inte riskera något, säger Jens Modin som är SGDS Gruppens processägare för transportlogistik, en process som startar vid lagrets utlastningsområde. 

Intelligent videoanalys 

Vid både själva flytten och uppstarten av det nya lagret kommer SGDS Gruppen ta hjälp av SiB Solutions lösning för intelligent videoanalys. Den lösningen används redan i Kallhäll och kommer även installeras i det nya lagret. 

– Under 2022 gjorde vi en pilottest av systemet för intelligent videoanalys, en lösning som ökar visibiliteten och spårbarheten i våra logistikprocesser. Eftersom vi redan jobbade med manuell godsspårning, via vanliga övervakningskameror, så var det inte ett stort steg för oss att ta. Med facit i hand har vi nu fått ett smart kamerasystem som hjälper oss att enkelt få koll på händelserna i lagret på mycket bra sätt, säger Jens. 

– Inom support så har vi använt de gamla övervakningskamerorna sedan länge, så vi har en vana vid detta. Idag jobbar vi nästan på samma sätt, även om sökbarheten i systemet och bildupplösningen är mycket bättre nu, säger Leif Larsson, som är ansvarig för lagersupport och reklamationer på SGDS Gruppen.

Minimerar och förebygger logistikfel 

Syftet med videolösningen är att säkerställa vad som sker och skett i SGDS Gruppens varuflöde och för att minimera och förebygga fel i ett flöde som består av uppemot 15 000 kolli per dag. 

– I all logistikhantering sker det olika typer av fel, exempelvis felplock eller felaktig etikettering, vilket kan göra att fel kolli skickas till fel mottagare, ofta utan att det uppmärksammas. Med kameralösningen så kan vi se vad som gått fel och lättare lokalisera gods som försvunnit, förklarar Leif och nämner att ett vanligt fel är att försändelser förses med fel etikett. Med videolösningen kan den typen av fel fångas upp och i bästa fall hanteras innan försändelsen går i väg. 

Som kund abonnerar SGDS Gruppen på videolösningen som en tjänst, och Jens och Leif tycker inte att det har varit svårt att motivera kostnaden för tjänsten. 

– Vi räknade på skadade kolli och saknade kolli, vilka är de vanligaste orsakerna till reklamationer. Även om kvaliteten generellt sett är hög ser vi att vi kan bli ännu bättre med den här lösningen, säger Leif och fortsätter: 

– En hel del skador uppstår när transportbolagens personal lastar godset och här är det filmade materialet av stort värde i de diskussioner som vi har med transportörerna. 

Videostödd flytt 

Den stora, komplicerade flytten och uppstarten av det nya centrallagret i Bålsta kommer även att dra nytta av investeringen i de smarta kamerorna berättar Jens. 

– Vår lagerflytt pågår under lång tid och det är stora mängder gods som flyttas parallellt med den dagliga driften och leveranserna till våra kunder. Genom att vi nu registrerar allt gods som flyttas, som vilken annan order som helst, får vi sökbara videoklipp på allt som går ut från Kallhäll och samtidigt videomaterial på gods som kommer in i Bålsta. 

Större och mer avancerat 

I den nya moderna anläggningen kommer dessutom systemet att bli betydligt mer omfattande och avancerat. 

– På lagret i Kallhäll används en lösning med 25 kameror, men i det nya lagret kommer systemet bli betydligt större och integreras med andra system i syfte att fånga upp de händelser som registreras. Det ger oss en helhetsbild av hur olika kollin rör sig, säger Jens och berättar att de avancerade automationslösningarna i det nya lagret också kommer ha nytta av videolösningen. 

– Med systemet kan vi visuellt se vad som sker vid olika kritiska punkter i automationen och även visa vår automationspartner vad som sker när något går fel. Detsamma gäller vid våra gods- till-man-stationer där vi planerar för att använda kamerorna för att filma plockpersonalens händer för att på så sätt se vad som faktiskt har plockats i varje enskild låda. 

SGDS Gruppen (Saint Gobain Distribution Sverige) omfattar bolagen Bevego, Dahl, Optimera, Kakelspecialisten och Konradssons Kakel. SGDS Gruppen har 3 000 anställda, omsätter drygt 19 miljarder kronor och ägs av den franska industrikoncernen Saint-Gobain som är noterad på Parisbörsen. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »