Shippeo tar in 32 miljoner USD för fortsatt innovation och tillväxt

Shippeo är en europeisk marknadsledare för realtidsvisibilitet i transportflöden – en SaaS-plattform för real-time transportation visibility (RTTV). För att möjliggöra bolagets fortsatta snabba tillväxt och mjukvaruutveckling har ytterligare 32 MUSD tagits in från Battery Ventures och övriga befintliga investerare, NGP Capital, ETF Partners, Partech and Bpifrance Digital Venture. De tillförda pengarna kommer användas för att stärka bolagets marknadsposition och för ytterligare produktinnovation. Shippeo startades 2014 och har sedan dess erhållit 71 MUSD i investerat kapital.

Trots effekterna av Covid-19 har Shippeo mer än fördubblat sina intäkter under 2020 med kunder som Kuehne+Nagel, Total, Hager och Krone. I oktober förra året förvärvade Shippeo det franska företaget oPhone och ökade sitt nätverk med stora kunder från detaljhandeln och tillverkningssektorn. Dessutom har Shippeos totala arbetsstyrka mer än fördubblats under de senaste 12 månaderna till totalt 160 anställda, varav 45% arbetar inom R&D. Kärnan i Shippeos SaaS-plattform (software-as-a-service) är ett API som integrerar med hundratals system för transporthantering, telematikprodukter, ERP, elektroniska loggningsenheter, samt andra datakällor, för att tillhandahålla realtidsplatsdata, leveransspårning och en egenutvecklad algoritm för att beräkna leveransens beräknade ankomsttid (ETA). Med hjälp av Shippeo kan företag identifiera alla smärtsamma punkter och ineffektiviteter från start till slut i sina globala logistikverksamheter och vidta åtgärder för att optimera sina processer. Detta uppges resultera i lägre transportkostnader, ökad kundnöjdhet och mer hållbara verksamheter.

I en kommentar konstaterar bolagets CEO, Pierre Khoury (bilden) att den aktuella investeringen från Battery Ventures och deras erfarenhet av att hjälpa SaaS-bolag att växa kommer att hjälpa Shippeo att befästa sin ledande roll i Europa och öka försprånget till konkurrenterna.

Fler nyheter

Stadiums prisade RFID-lösning levererar – ”från 65 till 99,5 procents korrekthet”

En viktig faktor bakom den svenska sport- och sportmodekedjan Stadiums framgångar är det ambitiösa och systematiska arbetet med att utveckla en förstklassig logistik och varuförsörjning. Ett arbete som resulterade i att Stadium 2022 belönades med Svensk Handel pris ”Årets logistiklösning”. Det som belönades var Stadiums framgångsrika arbete med att införa RFID, Radio Frequency Identification. Ett arbete som nu levererar både ökad försäljning och bättre lönsamhet som en följd av en saldokorrekthet på 99,5 procent.

Läs mer »

IMI Supply Chain Solutions och Shibuya i strategiskt partnerskap

IMI Supply Chain Solutions, som är specialiserade på mjukvarulösningar inom supply chain och logistik, har tillsammans med Shibuya ingått ett strategiskt samarbete kring driften av IMI Supply Chain Solutions svit av mjukvarulösningar. Se en intervju om samarbetet med Sandra Lundegaard, COO och vVD på  IMI Supply Chain Solutions och Martin Rydén, Head of Hybrid Cloud & Partners.

Läs mer »