Smart hantering av tull och tullager ökar lönsamheten

AV MATS NILSSON

Att ha likvärdiga artiklar i tullager och EU-lager har tidigare varit krångligt, ibland till och med omöjligt, och kostnaderna för detta har varit avskräckande för många företag. Men numera finns det nya möjligheter att hantera detta effektivt och få positiva resultat på sista raden.

I dagsläget använder Tullverket elektronisk spårbarhet med hjälp av tullösningar som är integrerade med varuägarens affärssystem i ena änden och Tullverkets eget system i andra änden. Genom en uppstyrd och tajt integration skapas de rätta förutsättningarna för att ha likvärdiga artiklar på både tullager och EU-lager. Denna process öppnar möjligheter att styra sina kundleveranser plockade från rätt lagertyp. Ska leveransen in i EU plockas varan från EU-lagret, ska leveransen ut från EU plockas varan från tullagret i första hand. Denna typ av hantering eller process kallas ibland för ”Best pick” och syftar på ett ekonomiskt optimalt nyttjande av kombinationen tullager och EU-lager.

Bättre likviditet och smartare inköp

För många företag är ett eget tullager ett smidigt sätt att förvara gods som inte ska säljas inom EU direkt vid införseln. Genom att lagra gods på ett tullager förbättras likviditeten och betalningstopparna kapas. Utan tidsbegränsning ligger godset i säkert förvar i tullagret. Först när godset levereras ut behöver eventuella skatter och avgifter betalas. Givetvis ger denna hantering möjlighet att planera större inköp till bättre priser. Ska godset ut ur EU behöver dessutom inte importavgifter betalas för införseln till EU.

Börja med en förstudie

Ett tullfritt lager behöver inte per automatik medföra stora kostnader och en dålig ROI. Ta en ordentlig titt på hur det skulle se ut för ert företag nu och i framtiden. Om man känner sig osäker på vad som gäller finns det hjälp att få från ett flertal företag på marknaden – en förstudie kommer att ge en tydlig vägvisning åt vilket håll det lutar. För framtidens lager- och logistiklösningar är en smidig och automatiserad tullhantering en mycket viktig del, där problem som uppstår snabbt identifieras och tydligt visualiseras för rätt funktioner i företagen. På så vis minskar och till viss del elimineras negativa följdverkningar i nästa led, till exempel kundleveransen.

Egen personal eller tullombud?

Ska man anställa egen personal eller finns det något annat sätt? Ja, denna fråga kan vara viktig att tänka till över. Inte sällan säger företag som tittat på en lösning med en kombination av tull- och EU-lager att personalkostnaderna för den hanteringen skjuter i höjden och att den kostnaden inte kan motiveras. Som med det mesta finns det en alternativ hantering av denna process, nämligen att låta ett ombud sköta tullhanteringen. Däremot kan man aldrig som varuägare ”köpa sig fri” från ansvaret gentemot Tullverket genom att anlita tullombud.

Kan alla använda tullager?

Kan alla använda tullager, eller tullfritt lager, som det också kallas? Det enkla svaret är ja. I princip är det möjligt för alla med en process där produkter levereras in från länder utanför EU. Inom vissa branscher har tullager varit etablerat sedan länge, men jag vill framhålla att det i dagsläget finns fler branscher och därmed företag som har glädje av den här lösningen. Kanske tänker du att; ”Detta har vi redan kollat på för 10 år sedan och det är inget för oss”. Men sedan dess har det hänt mycket. Så gör ett omtag, eller ni som ej har tittat på det – tänk tanken och gör en förstudie om vad ett tullfritt lager skulle kunna ge ert företag i framtiden.

Stora förändringar ger nya möjligheter

Det har skett stora förändringar av såväl globala handelsavtal som av förutsättningarna från Tullverket under de senaste tio åren. Detta öppnar dörren för många nya företag som kan dra nytta av fördelarna med tullager. Tullverket har inte sänkt kraven, det krävs fortfarande 100 procent spårbarhet, men förutsättningarna har förändrats till nytta för en mer effektiv tullhantering.

Låt oss höja blicken och inte bara nörda ner oss i den uppstyrda och något stela tullhanteringen. Sedan lång tid tillbaka har människan sålt och köpt saker. Detta beteende har inte i grunden förändrats över tid, det som har ändrats är hur, var och vad vi köper. Så länge vi inte kan teleportera gods elektroniskt måste vi göra det näst bästa och det är att ha en optimerad supply chain där både transportbokning och tullhantering är nyckelprocesser för att få fram godset med ett enda klick. Så till sist, det är verkligen värt mödan att utforska möjligheterna att optimera tullhanteringen. Korrekt och optimal hantering av tull och tullager har en direkt påverkan på sista raden – och nu finns förutsättningarna!

Read the english version here

Mats Nilsson är Key Accont Manager på PipeChain SCM.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »