Stadiums prisade RFID-lösning levererar – ”från 65 till 99,5 procents korrekthet”

En viktig faktor bakom den svenska sport- och sportmodekedjan Stadiums framgångar är det ambitiösa och systematiska arbetet med att utveckla en förstklassig logistik och varuförsörjning. Ett arbete som resulterade i att Stadium 2022 belönades med Svensk Handel pris ”Årets logistiklösning”. Det som belönades var Stadiums framgångsrika arbete med att införa RFID, Radio Frequency Identification. Ett arbete som nu levererar både ökad försäljning och bättre lönsamhet som en följd av en saldokorrekthet på 99,5 procent.

– Vi tyckte länge att vi inte behövde RFID eftersom våra löpande inventeringar visade att vi hade 99 procents korrekthet och dessutom var tekniken länge både omogen och dyr. Samtidigt fick vi signaler från butikerna om att det var stora differenser mellan det vi säger att vi har och det som faktiskt finns i butik. Orsaken var att de resultat som inventeringarna gav baserades på finansiella data, inte på verkliga lagersaldon, säger Johan Stenström, som är supply chain-utvecklare på Stadium och den person som har varit mest pådrivande och involverad i RFID-satsningens olika skeden.

Startade som ett pilotprojekt

När Johan och hans kollegor dubbel– och trippelkollade inventeringsresultaten med hjälp av en programvara visade det sig att den verkliga saldo-korrektheten i själva verket låg kring 70 procent, inte 99.

– Dessbättre togs budskapet emot på ett bra sätt av vår företagsledning. Man förstod att vi hade lärt oss något viktigt som vi behövde ta tag i och förbättra. Vi landade ganska snabbt i att det var med hjälp av RFID som problemet skulle lösas och 2019 drog vi i gång ett pilotprojekt tillsammans med RFID-specialisterna SML RFID och Zebra Technologies.

Övertygande business case

Pilotprojektet, som genomfördes i ett antal testbutiker, visade på en ännu större potential. I de aktuella butikerna låg lagersaldokvaliteten bara kring 65 procent.

– När vi införde RFID i de aktuella butiksflödena såg vi att korrektheten i våra lagersaldon ökade dramatiskt, men vi såg också att mängder av artiklar som borde finnas på säljytorna låg i butikernas lager. När vi insåg detta blev vi mer övertygade än någonsin att vår satsning var helt rätt, berättar Johan.

Saldokvaliteten i testbutikerna ökade från 65 till 97 procent med RFID. Med de siffrorna fanns det en stark affärsmässig grund för ledning och styrelse att 2019 fatta beslut om att genomföra en RFID-satsning i hela verksamheten. Ett år senare går utrullningen i gång i alla butiker, mitt under pågående pandemi.

Omfattande projekt

Stadiums utrullning av RFID i hela företaget har varit en omfattande process som fortfarande pågår. I skrivande stund har cirka 91 procent av alla artiklar försetts med RFID, och målet är att varenda artikel ska taggas.

– Det är ett stort projekt där vi har taggat våra artiklar i etapper. Målet är att alla varor oavsett värde ska ha RFID inom kort eftersom vi ser att det ger oss en fördel totalt sett, även om kanske inte varje skosnöre kan bära kostnaden, säger Peter Carlson, som är ansvarig för supply chain-utveckling på Stadium.

Ökad försäljning, lönsamhet och kundnöjdhet

Att ha stenkoll på sin varutillgänglighet är förstås ett enormt starkt konkurrensmedel till nytta för effektivitet, hållbarhet, kundservice och inte minst försäljning och lönsamhet.

– Att ha rätt lagersaldo i butik är helt avgörande för försäljning och lönsamhet eftersom 80 procent av kunderna aldrig frågar om det finns en viss storlek eller färg på lager. Att få koll på detta och att nu ha rätt produkter ute på säljytan är därför något helt fantastiskt för oss, säger Peter.

Ett annat resultat av RFID-satsningen är att medarbetarna i Stadiums butiker har fått en ökad trygghet kring vad som finns i butik och slipper lägga onödig tid på att leta efter varor som inte finns. I stället kan de ägna sin tid åt att sälja, ge kunderna en bra service och tydliga besked om ifall en vara finns i den egna butiken eller i en näraliggande butik.

– Vi brukar säga att två tredjedelar av det som ska vara i en butik faktiskt finns där, och jag möter detaljhandlare som uppger att 3 av 4 besökare lämnar butiken för att de inte hittar rätt varor, säger Mattias Lindström, som är Nordenchef på Zebra Technologies. Mattias berättar att den tveksamhet inför RFID som inledningsvis kan finnas hos en del detaljister brukar övergå i förtjusning när man ser hur tekniken påtagligt ökar både försäljningen och lönsamheten i den hårt konkurrensutsatta detaljhandeln.

Långsamt genombrott

RFID-tekniken har dock mognat långsamt och det verkliga genombrottet kan sägas ha kommit först på senare år. När Stadium drog i gång sitt projekt 2019 fanns det knappt några detaljister i Norden som körde RFID storskaligt, med undantag för H&M som hade kommit i gång med sin globala satsning. Utanför Norden finns det däremot flera stora detaljister som har gått i täten för RFID-ut- vecklingen, bland annat Dechatlon, Nike, Adidas och Walmart – företag som alla rapporterar lyckade resultat av sina satsningar.

– Jag tror att avmattningen i konjunkturen har gjort att många detaljister väntar lite med att investera, även om man förstår värdet och nyttan. Sen är en RFID-implementering en omfattande process som involverar många medarbetare både i det egna företaget och hos berörda leverantörer och det gäller även om det bara är ett pilotprojekt, säger Lotta Engström, projektledare på SML RFID och extern projektledare för Stadiums satsning.

Goda råd

Johan nickar instämmande och inflikar återigen att de finansiella inventeringarna missleder många företag till att underskatta hur pass stora saldofelen faktiskt är i lager och butiker och därför inte inser att de har ett behov av RFID.

– Ett gott råd är därför att börja med att säkerställa den verkliga saldokorrektheten. Om man därefter beslutar sig för att satsa på RFID är en nyckel att få med alla berörda funktioner och aktörer i projektet, eftersom det gäller att se effekterna av investeringen för hela verksamheten, inte enbart för en viss funktion.

Ett annat gott råd från Johan är att se till att kvaliteten på data är hög och att de manuella processerna är uppstyrda.

– RFID ger oss kvalitet, men om vi har matat in fel streckkod så spelar det ingen roll att vi har RFID. Därför har vi fått lägga mycket tid på att rätta upp våra data och lära oss hur vi ska arbeta på rätt sätt med vår datakvalitet och med att ha mer ordning och reda i våra processer, exempelvis hur vi tar emot och registrerar varor i butik.


Stadium är Sveriges största sport– och sportmodekedja och de båda koncepten Stadium och Stadium Outlet har sammanlagt cirka 200 butiker och en omfattande e-handel i Sverige, Finland och Norge. Koncernen har närmare 3 500 anställda och ägs av familjen Eklöf. År 2022/2023 omsatte koncernen 7 500 Msek och levererade ett resultat på ca 200 Msek.

Fler nyheter

Stadiums prisade RFID-lösning levererar – ”från 65 till 99,5 procents korrekthet”

En viktig faktor bakom den svenska sport- och sportmodekedjan Stadiums framgångar är det ambitiösa och systematiska arbetet med att utveckla en förstklassig logistik och varuförsörjning. Ett arbete som resulterade i att Stadium 2022 belönades med Svensk Handel pris ”Årets logistiklösning”. Det som belönades var Stadiums framgångsrika arbete med att införa RFID, Radio Frequency Identification. Ett arbete som nu levererar både ökad försäljning och bättre lönsamhet som en följd av en saldokorrekthet på 99,5 procent.

Läs mer »

IMI Supply Chain Solutions och Shibuya i strategiskt partnerskap

IMI Supply Chain Solutions, som är specialiserade på mjukvarulösningar inom supply chain och logistik, har tillsammans med Shibuya ingått ett strategiskt samarbete kring driften av IMI Supply Chain Solutions svit av mjukvarulösningar. Se en intervju om samarbetet med Sandra Lundegaard, COO och vVD på  IMI Supply Chain Solutions och Martin Rydén, Head of Hybrid Cloud & Partners.

Läs mer »