John Paxton, CEO, MHI. Foto: MHI

Stora ökningar av investeringar i smarta tekniker för ökad resiliens

Genomslaget för ny, smart teknik i lager- och produktionsanläggningar är större än någonsin. Med arbetskraftsbrist, pandemi, konflikter och andra allvarliga störningar i de globala försörjningskedjorna accelererar teknikinvesteringarna snabbt. Enligt en rapport från Material Handling Institute (MHI) syns en tydlig ökning av investeringarna under de senaste två åren. Rapporten visar även att de mest teknikintensiva företagen klarar sig bäst i kris.

– Resiliens i försörjningskedjorna har aldrig varit viktigare än nu. Företag som investerade i digital teknik innan pandemin visade sig vara mer förberedda och klarade sig bättre och till och med blomstrade under pandemin. De är dessutom mer förberedda på nästa kris, säger John Paxton, CEO på MHI.

MHI har undersökt teknikinvesteringarna inom materialhantering under de senaste nio åren och ställt frågan om vilka specifika tekniklösningar som företagen är mest intresserade av att satsa på. Institutets senaste rapport ”Innovation driven resilience” (Deloitte & MHI, 2021) visar att Lagermjukvaror och verktyg för Nätverksoptimering toppar listan över de investeringsområden som ökar mest, tätt följt av Molnlösningar och Robotisering/automationslösningar som ligger på andra respektive tredje plats. Se hela listan nedan.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »