STORSATSNING PÅ ROBOTAR HOS WALMART

Efter omfattande pilottester under 2018 investerar nu Walmart i 4 000 butiksrobotar av olika slag. En robot (Auto-S/bilden) är utformad för att scanna hyllor för att säkra tillgänglighet, rätt placering och prismärkning. En annan robot scannar och sorterar varor från lastbilar. En robot städar butiksgolven och ytterligare en robot hanterar automatisk utlämning av de varor som kunden köpt på nätet och hämtar i butik. Den utökade flottan av robotar är ett sätt för dagligvarujätten att frigöra butikspersonalen från logistikarbete så att de i stället kan ägna sin tid åt att ta hand om kunderna, ge service och sälja. I en kommentar säger Walmart att man ”med framtidsteknik vill ge företagets medarbetare en ökad arbetstillfredsställelse” i en föränderlig bransch. Satsningen på robotar sker samtidigt som debatten om robotiseringens effekter på sysselsättning är intensiv i USA. Nyligen pubilcerades en studie från Brooking Institute som förutsåg att en fjärdedel av de amerikanska jobben är i farozonen. Samtidigt finns det en press på ökade löner i hela detaljhandelssektorn, där bland annat konkurrenterna Target, Costco och Amazon har förbundit sig att betala minst 15 USD/per timme i minimilön. 

KÄLLA: Walmart

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »