Största Geopolitiska riskerna 2021

Efter pandemiåret 2020 var alla överens om att Covid 19 var en katalysator för ett ökat fokus på risk och ”resiliens”, det vill säga motståndskraft, som kommer påverka supply chains och världshandel under lång tid framöver. Redan ett par månader in i pandemin började många storföretagsledare och ekonomer att tala om behovet av mer dual sourcing, multi sourcing, nearshoring och ökad logistikkapacitet och bättre riskanalys för att i framtiden bättre kunna hantera och motstå konsekvenserna av plötsliga skeenden och säkra tillgången till affärskritiska råvaror och komponenter. Men vilka är just nu det största geopolitiska riskerna? Enligt världens största kapitalförvaltare Blackrock Investment, med ett förvaltat kapital på ca 87 biljoner kronor, är de tio mest sannolika geopolitiska riskerna just nu i rangordning följande (Blackrock Geopolitical Risk Indicator, 2021):

  1. Global teknologisk frikoppling. Den teknologiska frikopplingen mellan USA och Kina, som en konsekvens av stormakternas rivalitet och där länderna vill säkra sin egen försörjningsförmåga av alla strategiska teknologier och komponenter, vilket kan komma att drabba resten av världen. 
  2. Omfattande cyberattacker. Skydd av riskutsatta nätverk som är sårbara för spioneri, intrång och sabotage.
  3. Politiska risker på framväxande marknader i spåren av Covid 19. Risk för smittspridning och politisk oro i länder som inte får bukt med Covid 19 på grund av brist på vaccin.
  4. USA och Kinas strategiska konkurrens. En av dessa risker är ett kinesiskt militärt agerande mot Taiwan och/eller i Sydkinesiska havet.
  5. Nordkorea. Nordkoreas fortsatta militära och nukleära upprustning och tester av ballistiska missiler och liknande provokationer från Nordkorea.
  6. Covid 19 bryter ut igen. Att bekämpandet av Covid 19 misslyckas och pandemin bryter ut igen i nya varianter i den utvecklade världen.
  7. Terrorattacker. Att större terrorattacker inträffar som skördar många människoliv och skapar störningar i det globala affärslivet.
  8. Spänningar i gulfen. Att USAs förhandlingar med Iran kring kärnteknologi misslyckas och leder till ytterligare spänningar.
  9. Europa fragmenteras. Att EU-ländernas sammanhållning försvagas på grund av den politiska utvecklingen i respektive land (Tyskland, Frankrike m.fl.) och att problem med utrullningen av vaccinationen mot Covid 19 leder till ytterligare nedstängningar. 
  10. Oenighet i klimatfrågan. Att de utvecklade länderna misslyckas med att reglera kring investera i en utveckling som leder fram till ambitionen om nollutsläpp av klimatgaser. 

Källa: Blackrock Geopolitical Risk Indicator, 2021

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »