Svensk Handel fusionerar dotterbolaget Svensk Digital Handel

I ett pressmeddelande konstaterar Svensk Handel och dotterbolaget Svensk Digital Handel att gränsen mellan digital och fysisk handel har suddats ut, vilket har lett fram till beslutet att slå samman de båda organisationerna. Förändringen ska möjliggöra en kraftsamling för att möta morgondagens handel med en enad röst för hela branschen.

I tider där den digitala och fysiska handeln lever i symbios är samgåendet ett naturligt steg. Förändringen ger oss muskler att ta oss an handelns framtida utmaningar. När vi talar med en enad röst blir vi kraftfullare och kan göra större avtryck till fördel för hela branschen, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.  

Svensk Handel kommer fortsätta att satsa stort på att vidareutveckla mötesplatser, som till exempel D-Congress, där handelns aktörer kan inspireras kring frågor som bidrar till att framtidssäkra handeln i Sverige. Svensk Digital Handels mångåriga satsning på logistik, som resulterat i en branschöverenskommelse för fossilfria leveranser som lanseras inom kort, ska också förstärkas ytterligare.

Per Ljungberg, vd på Svensk Digital Handel, får rollen som Chief Innovation Officer på Svensk Handel och han kommer fortsatt att ansvara för D-Congress.

– Samgåendet skapar rätt förutsättningar att utveckla hela communityn kring D-Congress. Vi ska fortsätta att satsa nya mötesplatser där handelns aktörer kan inspireras, utveckla affärer och samarbeten som bidrar till att framtidssäkra handeln i Sverige, säger Per Ljungberg.

Fler nyheter

Stadiums prisade RFID-lösning levererar – ”från 65 till 99,5 procents korrekthet”

En viktig faktor bakom den svenska sport- och sportmodekedjan Stadiums framgångar är det ambitiösa och systematiska arbetet med att utveckla en förstklassig logistik och varuförsörjning. Ett arbete som resulterade i att Stadium 2022 belönades med Svensk Handel pris ”Årets logistiklösning”. Det som belönades var Stadiums framgångsrika arbete med att införa RFID, Radio Frequency Identification. Ett arbete som nu levererar både ökad försäljning och bättre lönsamhet som en följd av en saldokorrekthet på 99,5 procent.

Läs mer »

IMI Supply Chain Solutions och Shibuya i strategiskt partnerskap

IMI Supply Chain Solutions, som är specialiserade på mjukvarulösningar inom supply chain och logistik, har tillsammans med Shibuya ingått ett strategiskt samarbete kring driften av IMI Supply Chain Solutions svit av mjukvarulösningar. Se en intervju om samarbetet med Sandra Lundegaard, COO och vVD på  IMI Supply Chain Solutions och Martin Rydén, Head of Hybrid Cloud & Partners.

Läs mer »