Svensk Handel fusionerar dotterbolaget Svensk Digital Handel

I ett pressmeddelande konstaterar Svensk Handel och dotterbolaget Svensk Digital Handel att gränsen mellan digital och fysisk handel har suddats ut, vilket har lett fram till beslutet att slå samman de båda organisationerna. Förändringen ska möjliggöra en kraftsamling för att möta morgondagens handel med en enad röst för hela branschen.

I tider där den digitala och fysiska handeln lever i symbios är samgåendet ett naturligt steg. Förändringen ger oss muskler att ta oss an handelns framtida utmaningar. När vi talar med en enad röst blir vi kraftfullare och kan göra större avtryck till fördel för hela branschen, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.  

Svensk Handel kommer fortsätta att satsa stort på att vidareutveckla mötesplatser, som till exempel D-Congress, där handelns aktörer kan inspireras kring frågor som bidrar till att framtidssäkra handeln i Sverige. Svensk Digital Handels mångåriga satsning på logistik, som resulterat i en branschöverenskommelse för fossilfria leveranser som lanseras inom kort, ska också förstärkas ytterligare.

Per Ljungberg, vd på Svensk Digital Handel, får rollen som Chief Innovation Officer på Svensk Handel och han kommer fortsatt att ansvara för D-Congress.

– Samgåendet skapar rätt förutsättningar att utveckla hela communityn kring D-Congress. Vi ska fortsätta att satsa nya mötesplatser där handelns aktörer kan inspireras, utveckla affärer och samarbeten som bidrar till att framtidssäkra handeln i Sverige, säger Per Ljungberg.

Fler nyheter

Once upon a time – Part 2

”Det var en gång en kundvision i supply chain-världen som blev verklighet. Än idag undrar man hur detta kunde ske, eftersom all teknik funnits på plats länge, men ack så svårt det varit för supply chain-världen att lyckas. Men så en dag hittade den danska industrikoncernen LINAK nyckeln till supply chain-visionens förverkligande.” Så inleds Hans Berggrens och Daniel Larsons senaste krönika i SCE. Läs den här!

Läs mer »