Sveriges ledande kaffeproducent väljer Swisslog för automatiserat höglager

Arvid Nordquist HAB – Sveriges ledande kaffeproducent och ett nordiskt sälj- och marknadsföringsbolag för egna och andras varumärken – har valt Swisslog som automationspartner för sitt nya höglager och rosteri i Järfälla, norr om Stockholm.

– Vi behöver mer plats för både vår kaffeproduktion och vårt huvudkontor som varit lokaliserat i Solna i snart sextio år. Nu har vi vuxit ur lokalerna och bygger tillsammans med fastighetsbolaget Sagax ett nytt modernt, effektivt och resurssnålt kafferosteri med minimal miljöpåverkan och en bra arbetsmiljö, säger Peter Dannqvist, Supply Chain Director på Arvid Nordquist HAB. 

”Närhet, trygghet och engagemang”

Automationsanläggningen – ett automatiserat höglager för pallar och en ProMove conveyorlösning som automatiskt transporterar kaffet från produktionen till lagret – är dimensionerat för 9 000 pallar och tre pallkranar. I ett första steg byggs och installeras 6 000 pallplatser och två Vecturakranar som styrs och kontrolleras av Swisslogs mjukvara SynQ WMS.  

– Lösningen innebär att vi kan producera kaffe i skift utan att ha bemanning i lagret och dessutom sparar vi mycket plats jämfört med om vi skulle ha byggt ett manuellt pallager, förklarar Peter Dannqvist.  

Redan för ett år sedan slöts ett letter of intent mellan Arvid Nordquist och Swisslog som innebar att Swisslog utvecklade automationslösningen rent konceptuellt. Att valet sedan föll på Swisslog som leverantör av lösningen berodde på en kombination av faktorer. 

– Baserat på den framtagna lösningen har vi fört diskussioner med flera automationsbolag. Bortsett från ett konkurrenskraftigt pris så var det Swisslogs marknadsnärvaro här i Sverige, deras stora engagemang och kompetens som till slut blev avgörande för vårt val. Swisslog kändes bäst och tryggast helt enkelt, säger Dannqvist.  

Bygger i trä 

Det nya rosteriet blir även Sveriges första och ett av få i världen som byggs i trä. Syftet med materialvalet är att bygga hållbart och klimatsmart.  

– Hela byggnaden, utom höglagret, uppförs huvudsakligen i trä vilket minskar koldioxidutsläppen eftersom träet tar upp och lagrar koldioxid även när det sitter i en huskropp. En annan positiv effekt är att materialvalet ger ett minskat buller och färre transporter under byggnationen, berättar Peter Dannqvist. 

– Vi är mycket glada och stolta över att ha fått förtroendet att leverera en energieffektiv och platsbesparande automationslösning till Arvid Nordquist, säger Niklas Nilsson, Sales Manager på Swisslog.  

Första spadtaget för den nya anläggningen har redan tagits och installationerna av automationen kommer att påbörjas under 2024 och hela anläggningen ska vara i drift 1 juli 2025. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »