Rickard Slettmyr

Swisslog levererar ytterligare en AutoStore till Bring

Swisslog ingick i början av 2021 ett ramavtal med Bring Parcels AB för leverans av lagerautomation för logistikföretagets nya fulfillmentlösning ”Shelfless”. Nu har beslut fattats om att bygga upp den helautomatiserade fulfillmentlösningen även i Køge utanför Köpenhamn.

Nu står det klart att Bring ska bygga sin tredje automatiserade AutoStore-anläggning i samarbete med Swisslog – den här gången i Køge utanför Köpenhamn. Anläggningen beräknas stå klar första kvartalet 2023. Sedan tidigare finns tjänsten i Oslo och en anläggning är under uppförande i Stockholm. 

– På vårt nya fullautomatiserade lager kommer vi att använda oss av Autostore-lösningar från vår automationspartner Swisslog. Majoriteten av leveranserna kommer att ske med CO2-neutrala fordon, bara några timmar efter att kunden har beställt sina varor online. Med den här stora nordiska satsningen kommer vi erbjuda både snabbare och grönare leveranser till slutmottagare, säger Rickard Slettmyr, ansvarig för etableringen av Shelfless i Norden.

Den nya fullt automatiserade lagerlösningen blir den fjärde i sitt slag som etableras i Norden i samarbete med Swisslog.

– Vi är enormt stolta och hedrade över att ha valts som partner för Brings offensiva lagerautomation. Det är ett stort förtroende vi har fått och vi ska gör vårt yttersta för att motsvara Brings höga förväntningar, säger Christian Walby, säljchef för AutoStore på Swisslog.

Swisslogs ramavtal med Bring sträcker sig över fem år och innebär att Swisslog levererar alla AutoStore-lösningar till Brings nordiska anläggningar. I det aktuella ramavtalet är det totala antalet projekterade lådor för de kommande tre åren ca. 500 000 stycken som ska installeras i Brings nordiska logistikanläggningar. Leveransen till Bring Shelfless Køge består av en AutoStore med 48 000 bins, 70 R5-redline robotar, 18 portar med pick-to-light-teknologi samt Swisslogs Sync AutoStore Software.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »