Third-Party Logistics Study 2020: Varuägare efterlyser mer innovation och IT hos 3PL-leverantörerna

För 24:e året i följd presenter Infosys Consulting, Penske Logistics och Penn State University sin studie “Third-Party Logistics Study – the state of logistics outsourcing”. Årets studie baseras på svar från 558 respondenter som arbetar som logistikchefer på större varuägande företag samt som kundansvariga på 3PL-företag. Av studien framgår att de varuägande företagen efterfrågar mer logistikinnovation och bättre IT-förmågor hos 3PL-företagen.

83 % av de varuägande företagen anger att 3PL-företagen bidrar till att öka servicegraden till slutkunderna. Andelen som anger att 3PL-företagen levererar nya innovativa sätt att öka effektiviteten i logistiken uppgår dock endast till 66 % av de varuägande företagen, medan 93 % av 3PL-företagen anser att de levererar denna innovation. Av studien framgår även varuägarna blir allt mer medvetna om att de saknar de tekniska förmågor som behövs för att nå sina mål och därför behöver samarbete med 3PL-företagen. I takt med att mängden logistikdata ökar lavinartad kommer varuägare och deras logistikpartners att behöva öka sin förmåga att hantera, analysera och använda data på ett allt mer avancerat sätt. 94 % av de varuägande företagen håller med om att IT-resurser är en nödvändighet hos 3PL-företagen, men enbart 56 % är nöjda med sina 3PL-partners nuvarande IT-förmåga.

Av studien framgår dock att en stor majoritet av de varuägande företagen, 93 %, anser att relationen med sitt/sina 3PL-företag överlag betraktas som framgångsrik. Hos 3PL-företagen anger 99 % att relationen med kunderna överlag är framgångsrik. Liksom tidigare år är de mest outsourcade aktiviteterna det som är mest operativt och repetitivt: inrikes transporter (73 %), lagerhållning (73 %), internationella transporter (65 %), tullhantering (54 %) samt spedition (52 %).

Fler nyheter

IPTOR FÅR NYA ÄGARE – TAR NÄSTA STEG I SIN TILLVÄXTRESA

Iptor (fd IBS) meddelar i ett pressmeddelande att bolagets aktier förvärvas av tyska investmentbolaget Bregal Unternehmerkapital och av bolagets vd Jayne Archbold samt Christopher Catterfeld, CMO/CPO. Iptor är specialiserat på att leverera erp/mjukvarulösningar för distribution, supply chain management, planering och logistik.

Läs mer »