Third-Party Logistics Study 2020: Varuägare efterlyser mer innovation och IT hos 3PL-leverantörerna

För 24:e året i följd presenter Infosys Consulting, Penske Logistics och Penn State University sin studie “Third-Party Logistics Study – the state of logistics outsourcing”. Årets studie baseras på svar från 558 respondenter som arbetar som logistikchefer på större varuägande företag samt som kundansvariga på 3PL-företag. Av studien framgår att de varuägande företagen efterfrågar mer logistikinnovation och bättre IT-förmågor hos 3PL-företagen.

83 % av de varuägande företagen anger att 3PL-företagen bidrar till att öka servicegraden till slutkunderna. Andelen som anger att 3PL-företagen levererar nya innovativa sätt att öka effektiviteten i logistiken uppgår dock endast till 66 % av de varuägande företagen, medan 93 % av 3PL-företagen anser att de levererar denna innovation. Av studien framgår även varuägarna blir allt mer medvetna om att de saknar de tekniska förmågor som behövs för att nå sina mål och därför behöver samarbete med 3PL-företagen. I takt med att mängden logistikdata ökar lavinartad kommer varuägare och deras logistikpartners att behöva öka sin förmåga att hantera, analysera och använda data på ett allt mer avancerat sätt. 94 % av de varuägande företagen håller med om att IT-resurser är en nödvändighet hos 3PL-företagen, men enbart 56 % är nöjda med sina 3PL-partners nuvarande IT-förmåga.

Av studien framgår dock att en stor majoritet av de varuägande företagen, 93 %, anser att relationen med sitt/sina 3PL-företag överlag betraktas som framgångsrik. Hos 3PL-företagen anger 99 % att relationen med kunderna överlag är framgångsrik. Liksom tidigare år är de mest outsourcade aktiviteterna det som är mest operativt och repetitivt: inrikes transporter (73 %), lagerhållning (73 %), internationella transporter (65 %), tullhantering (54 %) samt spedition (52 %).

Fler nyheter

”Fokuserar det stora och systemmässiga”

Mässan och konferensen Logistik & Transport genomfördes första gången redan 1995. Under åren som gått har evenemanget etablerats som något av en institution och en naturlig mötesplats för hela branschen. Logistikprofilen Pär Sandström har sedan 2011 varit ansvarig för den allt populärare konferensen. I perspektiv ser han en logistikutveckling som rusar på i en allt snabbare takt och ställer allt högre krav på kompetens och anpassningsförmåga.

Läs mer »

H&M:s e-handels- och logistiksatsningar bär frukt

När H&M presenterade sin kvartalsrapport den 3 oktober så blev det tydligt för marknaden att senare års satsningar på e-handel och logistik nu har burit frukt. Försäljningen i digitala kanaler ökade med 30 % under det tredje kvartalet och såväl bruttovinsten som bruttomarginalen ökade.

Läs mer »

Europris väljer swisslogs skyttellösning

Europris, Norges ledande lågpriskedja, har valt Swisslog som partner för leverans av ett skyttelsystem för lättgods till bolagets centrallager i Moss, Norge. Swisslog har även valts som automationspartner för det nya automatiserade centrallagret som för närvarande är under byggnation och beräknas tas i drift vid mitten av 2020.

Läs mer »