Tio topptrender i supply chain 2023

ASCM, Association för Supply Chain Management, har sammanställt en rapport som beskriver de tio hetaste trenderna i supply chain inför 2023. Sammanfattningsvis kan det konstateras att samtliga tio trender understryker kraften i de allt mer digitaliserade försörjningskedjorna och behovet av hantera ökade risker, skapa motståndskraft/resiliens samt hållbarhet och cirkularitet i globala supply chains. Trenderna är generella och betydligt mer långsiktiga än ett år. Det kan även konstateras att de tio områdena som lyfts fram i rapporten sammanfaller väl med planerade teman och innehåll i Supply Chain Effects utgivning för 2023.

  1. Big data, avancerad dataanlays och automatisering
  2. Digitala försörjningskedjor
  3. Supply chain risk och resiliens
  4. AI och maskininlärning
  5. Robotisering
  6. Data- och cybersäkerhet
  7. Hållbara och cirkulära försörjningskedjor
  8. Flöden av specialvaror (essential goods)
  9. Smart logistik och IoT (Internet of Things)
  10. Logistik sårbarhet

Association for Supply Chain Management (ASCM) är en stiftelse och ideell förening som verkar för organisationsförändring, innovation och ledarskap i supply chain. Som en viktig grund för ASCMs verksamhet erbjuds APICS-utbildning och certifieringar.

Fler nyheter

WSJ: USA och Kina frikopplas än mer

Amerikanska företag väljer bort Kina, konstateras Wall Street Journal i veckan. Importen från Kina till USA ökade förvisso med 1,5 procent från mars till april, men Kinas andel av den amerikanska varuimporten sjönk till den lägsta nivån sedan 2006.

Läs mer »

NA-KD expanderar med Element Logic i Nederländerna

Modeföretaget NA-KD etablerar nytt lager i Nederländerna och väljer ytterligare en AutoStore-lösning från Element Logic. Sedan tidigare har NA-KD en AutoStore-lösning i sitt lager i Landskrona, varifrån den nordiska marknaden försörjs. Nu etablerar bolaget en liknande lagerlösning i nederländska Duiven för marknaden utanför Norden. NA-KDs AutoStore blir en av de största som någonsin installerats i landet.

Läs mer »

KNAPP lanserar modulära skyttellösningen PickEngine

KNAPP lanserar nu den modulära skyttellösningen PickEngine, som beskrivs som ”en seriös utmanare inom standardiserad lagerautomation”. PickEngine är en modulärt uppbyggd skyttellösning med en implementeringstid på cirka sex månader, och därmed lämplig för både stora och små företag som efterfrågar ett snabbt och flexibelt AS/RS-system (automated storage and retrieval system).

Läs mer »