Tio topptrender i supply chain 2023

ASCM, Association för Supply Chain Management, har sammanställt en rapport som beskriver de tio hetaste trenderna i supply chain inför 2023. Sammanfattningsvis kan det konstateras att samtliga tio trender understryker kraften i de allt mer digitaliserade försörjningskedjorna och behovet av hantera ökade risker, skapa motståndskraft/resiliens samt hållbarhet och cirkularitet i globala supply chains. Trenderna är generella och betydligt mer långsiktiga än ett år. Det kan även konstateras att de tio områdena som lyfts fram i rapporten sammanfaller väl med planerade teman och innehåll i Supply Chain Effects utgivning för 2023.

  1. Big data, avancerad dataanlays och automatisering
  2. Digitala försörjningskedjor
  3. Supply chain risk och resiliens
  4. AI och maskininlärning
  5. Robotisering
  6. Data- och cybersäkerhet
  7. Hållbara och cirkulära försörjningskedjor
  8. Flöden av specialvaror (essential goods)
  9. Smart logistik och IoT (Internet of Things)
  10. Logistik sårbarhet

Association for Supply Chain Management (ASCM) är en stiftelse och ideell förening som verkar för organisationsförändring, innovation och ledarskap i supply chain. Som en viktig grund för ASCMs verksamhet erbjuds APICS-utbildning och certifieringar.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »