Tio topptrender i supply chain 2023

ASCM, Association för Supply Chain Management, har sammanställt en rapport som beskriver de tio hetaste trenderna i supply chain inför 2023. Sammanfattningsvis kan det konstateras att samtliga tio trender understryker kraften i de allt mer digitaliserade försörjningskedjorna och behovet av hantera ökade risker, skapa motståndskraft/resiliens samt hållbarhet och cirkularitet i globala supply chains. Trenderna är generella och betydligt mer långsiktiga än ett år. Det kan även konstateras att de tio områdena som lyfts fram i rapporten sammanfaller väl med planerade teman och innehåll i Supply Chain Effects utgivning för 2023.

  1. Big data, avancerad dataanlays och automatisering
  2. Digitala försörjningskedjor
  3. Supply chain risk och resiliens
  4. AI och maskininlärning
  5. Robotisering
  6. Data- och cybersäkerhet
  7. Hållbara och cirkulära försörjningskedjor
  8. Flöden av specialvaror (essential goods)
  9. Smart logistik och IoT (Internet of Things)
  10. Logistik sårbarhet

Association for Supply Chain Management (ASCM) är en stiftelse och ideell förening som verkar för organisationsförändring, innovation och ledarskap i supply chain. Som en viktig grund för ASCMs verksamhet erbjuds APICS-utbildning och certifieringar.

Fler nyheter

Once upon a time …

”Det var en gång en kundvision i supply chain-världen som blev verklighet. Man undrar än idag hur detta kunde hända. All teknik fanns redan på plats, men ack så svårt supply chain-världen hade att lyckas. Så en dag hittade en företagsledning i en nordisk industrikoncern nyckeln till supply chain-visionens förverkligande.” Så inleds Hans Berggrens och Daniel Larsons intressanta krönika i SCE.

Läs mer »

Blue Equity blir delägare i LangebÆk

Blue Equity inleder ett partnerskap med Langebæk A/S och förvärvar minoritetsandelar i ett av Skandinaviens ledande rådgivande konsultföretag inom Supply Chain Management, logistik och lager.

Läs mer »