Fr.v. Niklas Jalkner och Peter Melin, Toyota Material Handling Sweden.

Toyota Material Handling etablerar cirkulär affärsmodell

Världens lageranläggningar är fulla av truckar och annan utrustning från Toyota Material Handling, världens största tillverkare av materialhanteringsutrustning. Koncernens hållbarhetsmålsättning är att uppnå nettonollutsläpp senast 2050, vilket är en starkt pådrivande faktor i arbetet för att erbjuda hållbara lösningar till kunder världen över.

För att nå målet om nettonollutsläpp arbetar Toyota med samordnade åtgärder över hela värdekedjan, både uppströms och nedströms. Ett centralt område här är att öka den operativa effektiviteten och prioritera reparation, återanvändning, renovering och återvinning av produkter, med målet att etablera en cirkulär affärsmodell.

– Det betyder att vi jobbar väldigt aktivt för att se till att våra kunder inte använder fler truckar än nödvändigt och att de används på ett så miljösmart och effektivt sätt som möjligt, säger Niklas Jalkner, vd för Toyota Material Handling Sweden.

Den här affärsmodellen maximerar livslängden på truckarna samtidigt som kunderna får en ökad flexibilitet, kostnadseffektivitet och ett minskat klimatavtryck. För marknaden som helhet innebär den cirkulära affärsmodellen att det tillverkas färre truckar och att andelen truckar som inte används minimeras.

– Själva tillverkningen av nya truckar står för en stor andel av klimatavtrycket, vilket innebär att truckar som inte används är negativt ur klimatsynpunkt och att en förlängning av en trucks livslängd är eftersträvansvärt ur hållbarhetssynpunkt. Här är det vår ambition att hjälpa kunderna att använda truckarna effektivt och se till att de används länge.

Långsiktigt partnerskap

För att kunna säkerställa det egna hållbarhetsansvaret och etablera den cirkulära affärsmodellen tar Toyota Material Handling allt oftare helhetsgreppet över kundens användning av truckar. En modell som innebär att truckarna hyrs ut i ett långsiktigt partnerskap där Toyota tar löpande ansvar för service och hjälper kunden att använda sin utrustning så effektivt och hållbart som möjligt.

– Efterfrågan ökar stadigt på den här sortens partnerskap eftersom det både ger kunden mer flexibilitet och en mer effektiv användning av sina truckar, förklarar Peter Melin som är Director Rental & Used på Toyota Material Handling Sweden.

Löpande optimering

När en kund väljer att hyra sina truckar tar Peter och hans kollegor ett långsiktigt ansvar där man löpande optimerar både kapacitetsbehov och hållbarhet. I ansvaret ingår även service och rekonditionering vilket förlänger utrustningens livslängd, till nytta för både ekonomi och miljö.

Toyota Material Handling Sweden har sedan länge en hög uthyrningsgrad, där nya truckar för det mesta hyrs ut under längre perioder, så kallad långtidshyra.

– I samarbete med kunden har vi en ständig dialog med regelbundna driftsmöten där vi diskuterar olika förbättringar och tar hjälp av de driftsdata om bland annat användning, laddning, körstil med mera, som truckarna automatiskt samlar in med hjälp av vårt fleet-management-system I-site.

Datadriven utveckling

Beijer Byggmaterial beslutade 2019 att hyra sina truckar från Toyota, vilket blev startskottet för en lyckosam övergång från dieseldrivna till moderna, eldrivna truckar. Redan 2021 hade 87 procent av alla truckar bytts ut och Toyota hade då tagit helhetsansvaret för service, uppföljning och löpande utveckling av Beijer Byggs truckflotta. Bortsett från de minskade utsläppen av CO2 innebar elektrifieringen att truckarna är tystare och renare till nytta för både arbetsmiljön och kundupplevelsen i Beijer Byggs 110 byggvaruhus och kakelbutiker. De gamla dieseltruckarna rekonditionerades och fick ett andra liv hos företag som ännu inte var beredda att övergå till eltruckar.

– Generellt minskade även driftskostnaderna för Beijer Bygg vars truckar numera är uppkopplade till I-site. Det gör att vi kan hålla koll på truckflottan på ett helt annat sätt än tidigare och dessutom använda insamlade data för att utveckla användningen av truckar i hela verksamheten, säger Peter.

Från diesel till elektrifiering

För inte så länge sedan var de flesta truckar dieseldrivna. Idag är över 95 procent av de truckar som säljs batteridrivna. Och sedan 6-7 år pågår ett skifte från elektriska batterier baserade på blysyra till litiumjonbatterier, där de sistnämnda har en tio gånger så lång livslängd, vilket ger en lägre kostnad per kilowattimme. Elektrifieringen är dock inte helt problemfri. En stor utmaning i många länder är både tillgången till grön el och en tillräcklig kapacitet i elnäten.

– En snabb utbyggnad av elnätskapacitet och laddningsinfrastruktur är avgörande för både kundernas fortsatta elektrifiering och för vår övergång till eldrivna servicebilar. Här står hela näringslivet inför en stor utmaning vad gäller tillgången till en god elektrisk infrastruktur, säger Niklas.

”Noll muda”

I Toyotas världsberömda Toyota Production System och den sammanhängande lean-filosofin är ett minimalt slöseri, ”muda”, en hörnsten. Mot den bakgrunden repareras, uppgraderas och återanvänds för närvarande över 80 procent av alla hyrtruckar. En stor del av dessa begagnade truckar hyrs ut, vilket innebär att kunden får samma funktion, service och support som med nya truckar.

– Kontinuerlig och professionell service är också ett viktigt medel för att maximera livslängden på våra truckar. Här ingår både service på truckarna och på batterierna, vilket är otroligt viktigt för en lång livslängd, säger Peter.

Toyota Material Handling Sweden är ett sälj- och servicebolag som ingår i Toyota Material Handling Europe, med fabriker i Mjölby, Ancenis (Frankrike) och Bologna (Italien). Vid dessa tre siter produceras över 95 % av företagets truckar. Hållbarhet är en hörnsten i bolaget, som har fått betyget EcoVadis Platinum fyra år i rad sedan 2020. Toyota Material Handling har även gjort ett åtagande genemot SBTi (Science Based Targets initiative) att sätta vetenskapsbaserade mål, vilket driver på konkreta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i koncernens värdekedja.

Fler nyheter

Stadiums prisade RFID-lösning levererar – ”från 65 till 99,5 procents korrekthet”

En viktig faktor bakom den svenska sport- och sportmodekedjan Stadiums framgångar är det ambitiösa och systematiska arbetet med att utveckla en förstklassig logistik och varuförsörjning. Ett arbete som resulterade i att Stadium 2022 belönades med Svensk Handel pris ”Årets logistiklösning”. Det som belönades var Stadiums framgångsrika arbete med att införa RFID, Radio Frequency Identification. Ett arbete som nu levererar både ökad försäljning och bättre lönsamhet som en följd av en saldokorrekthet på 99,5 procent.

Läs mer »

IMI Supply Chain Solutions och Shibuya i strategiskt partnerskap

IMI Supply Chain Solutions, som är specialiserade på mjukvarulösningar inom supply chain och logistik, har tillsammans med Shibuya ingått ett strategiskt samarbete kring driften av IMI Supply Chain Solutions svit av mjukvarulösningar. Se en intervju om samarbetet med Sandra Lundegaard, COO och vVD på  IMI Supply Chain Solutions och Martin Rydén, Head of Hybrid Cloud & Partners.

Läs mer »