Träffa Matsmarts Conrad Edgren i senaste SCE600SEC.

SCE:s Stefan Karlöf snackar om logistikutmaningar och lagerautomation med Matssmarts CLO Conrad Edgren. Matsmart grundades 2013 av tre entreprenörer som hade en idé att minimera samhällets matsvinn. Idag är bolaget ett av de snabbaste växande i Norden , med verksamhet i fyra länder och en omsättning på drygt 500 MSEK. Tillsammans med sitt team ansvarar Conrad för planering, implementering och kontroll av Matssmarts distribution och lagerhållning, från leverantörer till slutkunder.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »