Träffa Matsmarts Conrad Edgren i senaste SCE600SEC.

SCE:s Stefan Karlöf snackar om logistikutmaningar och lagerautomation med Matssmarts CLO Conrad Edgren. Matsmart grundades 2013 av tre entreprenörer som hade en idé att minimera samhällets matsvinn. Idag är bolaget ett av de snabbaste växande i Norden , med verksamhet i fyra länder och en omsättning på drygt 500 MSEK. Tillsammans med sitt team ansvarar Conrad för planering, implementering och kontroll av Matssmarts distribution och lagerhållning, från leverantörer till slutkunder.

Fler nyheter

Framtida kompetenskrav för framgångsrik omnikanallogistik

Att erbjuda en enhetlig och sömlös kundupplevelse för integrerade fysiska butiker och onlinekanaler har blivit en hygienfaktor snarare än en konkurrensfördel för svensk handel. Denna utveckling driver en transformation med omstrukturerade logistiknätverk och mer tvärfunktionellt arbete inom organisationer, vilket leder till mer komplexa och sammanflätade kompetensbehov för framtidens omnikanal. I det följande beskrivs fem roller, personas, som författarna menar behövs i detaljhandelns omnikanallogistik.

Läs mer »