Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef på SOTI.

“transportsektorns teknikstrul beror på bristande teknikintegration”

Transport- och logistikbranschen blir allt mer digitaliserad, men en undersökning gjord av mobilitetsföretaget SOTI visar att branschen har en bra bit kvar i implementeringen av de digitala verktygen. SOTIs undersökning visar att teknik och system inte hänger med i utvecklingen i branschen och att den största orsaken till det är bristen på integrerad teknik.

– Det senaste året har satt fokus på behovet av korrekt integration av teknik. Transport- och logistikföretag investerar mycket i ny teknik just nu, men vi ser inte någon sammanhängande strategi för hur den nya tekniken ska implementeras. Beslutsfattare inom transport- och logistikbranschen måste förstå att deras organisationer slösar bort tid, pengar och produktivitet genom att inte ta hänsyn till implementeringen och integrationen, säger Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef, SOTI.

Tre av tio, 31 procent, uppger att äldre teknik inte är helt integrerad med nya system och nästan hälften av respondenterna uppger att personalen uppdaterar flera system manuellt. Detta leder till ineffektivitet och flaskhalsar som hade kunnat förhindras om systemen hade implementerats bättre. Nästan en tredjedel, 32 procent, anger att huvudorsaken till driftstopp och försenade leveranser är oförmågan att komma åt IT-hjälp eller applikationer för att felsöka och avhjälpa enheter på distans.

29 procent av transport- och logistikbranschen säger också att information inte delas mellan alla system som används, vilket kan leda både till dubbeljobb och till sämre kvalitet genom bristen på visibilitet. Dessutom är problemen inte slut även om alla system är optimalt implementerade, eftersom man har problem även i utbildandet av användarna. 26 procent anger bristande eller obefintlig personalutbildning om användandet av tekniken som orsak till driftstopp och försenade leveranser. 70 procent av de tillfrågade cheferna inom transport- och logistik svarar att minskning av driftstopp för mobila enheter är en viktig affärsfråga för deras organisation.

  • Personalen uppdaterar flera system manuellt 45%
  • Äldre teknik är inte helt integrerad med nya system 31%
  • Uppdaterad information delas inte mellan alla system som används 29%
  • Det saknas personalutbildning om användningen av teknik 26%
  • System uppgraderas inte tillräckligt ofta 24%

Fler nyheter

DHL har levererat 1 miljard doser Covid-19-vaccin

Sedan december 2020 har DHL skickat en miljard vaccindoser till mer än 160 länder i kampen mot Covid-19. Pandemin har blivit den största globala hälsokrisen på över ett sekel. Regeringar, icke-statliga organisationer och offentliga myndigheter har fokuserat på att begränsa viruset, påskyndat vaccinationsprogram för att hålla befolkningen säkra och sett till att ekonomier återhämtar sig snabbt.

Läs mer »

SCE #4 2021

Tema: Supply Chain Network Design. Planering och Optimering Supply Chain Design på frammarsch Högkonjunktur för strategisk supply chain-utveckling Äntligen får supply chain och logistik toppledningens uppmärksamhet Kompetenskrav för framgångsrik omnikanallogistik Hur mycket effektivare blir citylogistiken av stadsterminaler? Och som vanligt mycket annat!

Läs mer »