Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef på SOTI.

”Transportsektorns teknikstrul beror på bristande teknikintegration”

Transport- och logistikbranschen blir allt mer digitaliserad, men en undersökning gjord av mobilitetsföretaget SOTI visar att branschen har en bra bit kvar i implementeringen av de digitala verktygen. SOTIs undersökning visar att teknik och system inte hänger med i utvecklingen i branschen och att den största orsaken till det är bristen på integrerad teknik.

– Det senaste året har satt fokus på behovet av korrekt integration av teknik. Transport- och logistikföretag investerar mycket i ny teknik just nu, men vi ser inte någon sammanhängande strategi för hur den nya tekniken ska implementeras. Beslutsfattare inom transport- och logistikbranschen måste förstå att deras organisationer slösar bort tid, pengar och produktivitet genom att inte ta hänsyn till implementeringen och integrationen, säger Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef, SOTI.

Tre av tio, 31 procent, uppger att äldre teknik inte är helt integrerad med nya system och nästan hälften av respondenterna uppger att personalen uppdaterar flera system manuellt. Detta leder till ineffektivitet och flaskhalsar som hade kunnat förhindras om systemen hade implementerats bättre. Nästan en tredjedel, 32 procent, anger att huvudorsaken till driftstopp och försenade leveranser är oförmågan att komma åt IT-hjälp eller applikationer för att felsöka och avhjälpa enheter på distans.

29 procent av transport- och logistikbranschen säger också att information inte delas mellan alla system som används, vilket kan leda både till dubbeljobb och till sämre kvalitet genom bristen på visibilitet. Dessutom är problemen inte slut även om alla system är optimalt implementerade, eftersom man har problem även i utbildandet av användarna. 26 procent anger bristande eller obefintlig personalutbildning om användandet av tekniken som orsak till driftstopp och försenade leveranser. 70 procent av de tillfrågade cheferna inom transport- och logistik svarar att minskning av driftstopp för mobila enheter är en viktig affärsfråga för deras organisation.

  • Personalen uppdaterar flera system manuellt 45%
  • Äldre teknik är inte helt integrerad med nya system 31%
  • Uppdaterad information delas inte mellan alla system som används 29%
  • Det saknas personalutbildning om användningen av teknik 26%
  • System uppgraderas inte tillräckligt ofta 24%

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »