Unifaun får nya ägare

Delivery Management/TMS-bolaget Unifaun får återigen nya ägare. Sedan 2016 ägs Unifaun av private equity-bolaget Vitruvian Partners som i dagarna offentliggjorde att man ingått ett avtal med Marlin Equity Partners om att överlåta sitt ägande i Unifaun. 

– Unifaun har ett mycket starkt renommé vad gäller innovativa molnlösningar för aktörerna i transportsektorns ekosystem. Vitruvian har aktivt stöttat oss i vår tillväxt i Europa, samtidigt som vi har bibehållit vår starka position på våra nordiska kärnmarknader. Nu ser vi fram emot vår fortsatta resa stöttade av Marlin, säger Leif Bohlin, vd på Unifaun.

Unifaun är den storleksmässigt klart ledande leverantören av TA/TMS-system i Norden och expanderar målmedvetet i övriga Europa. Under 2019 förvärvade Unifaun den holländska branschkollegan Transsmart och utökade därmed sin närvaro i Benelux- och DACH-regionerna. Unifaun har cirka 200 anställda i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Holland, Belgien, Tyskland och Polen. Marlin Equity Partners har sitt huvudkontor i Los Angeles, USA och ett europeiskt kontor i London. Marlin investerar i huvudsak i techbolag med goda tillväxtmöjligheter. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »