Unifaun lanserar “Emission Tariffs” för minskade utsläpp

Emission Tariffs är en ny funktionalitet i Unifauns TMS (Transport Management System). Med Emission Tariffs beräknas utsläppen baserat på transporttariffer. Metodiken har utvecklats i nära samarbete med Nätverket för Transporter och Miljö (NTM), som kommer att beräkna utsläppen och stå som garant för metodiken. Ståljätten Ovako blir det första kundföretaget som implementerar Unifauns Emission Tariffs i sin verksamhet.

– Vi har arbetat med Unifaun under de senaste tre åren och implementerat deras Transport Management System på våra produktionsenheter i Sverige och Finland. Unifauns TMS har gjort det möjligt för oss att gå från ett läge där vi var reaktiva i vårt arbete med transporter, till att vara proaktiva. Systemet har minskat våra transportkostnader samtidigt som vår servicekvalitet förbättrats ytterligare. Vi är nu väldigt nöjda över att fullt ut kunna ta hänsyn till utsläpp i vårt beslutsfattande och därmed aktivt styra våra avrop av frakter till att även ta hänsyn till klimatpåverkan. Arbetet ligger helt i linje med Ovakos strategiska position som en av världens mest hållbara stålproducenter, säger Ted Lundström som är Head of Logistics på Ovako.

Värdet med Unifauns Transport Management System (TMS) är att ge företag som fraktar gods en total uppföljning och kontroll över sina transporter och därigenom minska kostnaderna, öka effektiviteten och minska kapitalbindningen. Med Emission Tariffs adderas ytterligare ett betydande kundvärde när transportutsläppen kan minimeras.

– Syftet med NTM är att etablera gemensamma metoder inom transportbranschen för att mäta utsläpp på ett konsekvent och trovärdigt sätt. Tack vare vårt samarbete med Unifaun och hur de kommer att integrera utsläpp som en beslutsfaktor i sitt TMS kommer våra samarbetspartners att inte bara kunna mäta utan också aktivt minska sina transportutsläpp, säger Magnus Swahn, VD NTM.

Fler nyheter

E-handeln rusar – ökade 32 procent på en månad

Enligt årets första E-barometer (PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research) ökade e-handeln med konsumenter med 32 % från februari till mars och för hela kvartalet växte e-handeln med konsumenter med 16 %. Största produktkategorierna blev för första gången i barometerns historia skönhet, hälsa – inklusive apoteksvaror – följt av kläder och skor. Starkast tillväxt under hela kvartalet hade apoteksvaror som ökade med 37 % följt av dagligvaror som ökade med 27 %.

Läs mer »