Janet Godsell, Professor of Operations and Supply Chain Strategy, WMG, University of Warwick.Foto: University of Warwick

University of Warwick och JDA Software: “Europeiska tillverkare har just startat digitaliseringsresan”

Tillsammans med University of Warwick har JDA Software undersökt digitaliseringsgraden hos 179 större europeiska tillverkningsföretag. En sammanfattande slutsats är att de undersökta företagen fortfarande är i de tidiga faserna av sin digitalisering. I rapporten – Delivering the digital dividend – indelas digitaliseringsgraden i fyra olika nivåer, eller faser, där endast 13 % av de medverkande företagen hittills har nått till nivå 3. Av rapporten framgår dock att tillverkarna har en hög ambition att digitalisera intensivt under kommande år, och närma sig idealtillståndet “a self learning, autonomous supply chain”.

– För att bibehålla och öka sin konkurrenskraft behöver organisationer fokusera på tre områden. För det första använda digitala teknologier som AI och maskininlärning för att stödja sina centrala supply chain processer. För det andra bereda vägen för end-to-end-supply chain optimering genom att addera en övergripande process ovanpå funktionsorganisationen. Slutligen bör tillverkningsföretag lägga grunden för att kunna optimera försörjningsflödet end-to-end med hjälp av digital teknologi, säger Janet Godsell, Professor of Operations and Supply Chain Strategy, WMG, University of Warwick

Läs mer

Fler nyheter

Därför dumpar FedEx Amazon

Den växande e-handeln är en potentiell guldkalv för hela logistik- och transportbranschen, men FedEx uppsägning av sina avtal med Amazon sätter fingret på en allt mer pressad lönsamheten. Med konsumenter och kunder som ställer högre krav på snabbhet, flexibilitet och fria leveranser eller i varje fall billiga, så blir ekvationen allt svårare att få ihop.

Läs mer »

Weland och BITO ingår samarbete

Weland Solutions och BITO Lagersystem har inlett ett samarbete i Sverige, Finland och Polen. Syftet med samarbetet är att utnyttja de synergier som finns i de båda bolagens verksamheter inklusive i kundbasen. Ambitionen är att framöver samverka på samtliga gemensamma marknader. BITO är ett internationellt verksamt bolag som erbjuder lösningar för lagerinredning och plockning. Weland

Läs mer »