Janet Godsell, Professor of Operations and Supply Chain Strategy, WMG, University of Warwick.Foto: University of Warwick

University of Warwick och JDA Software: “Europeiska tillverkare har just startat digitaliseringsresan”

Tillsammans med University of Warwick har JDA Software undersökt digitaliseringsgraden hos 179 större europeiska tillverkningsföretag. En sammanfattande slutsats är att de undersökta företagen fortfarande är i de tidiga faserna av sin digitalisering. I rapporten – Delivering the digital dividend – indelas digitaliseringsgraden i fyra olika nivåer, eller faser, där endast 13 % av de medverkande företagen hittills har nått till nivå 3. Av rapporten framgår dock att tillverkarna har en hög ambition att digitalisera intensivt under kommande år, och närma sig idealtillståndet “a self learning, autonomous supply chain”.

– För att bibehålla och öka sin konkurrenskraft behöver organisationer fokusera på tre områden. För det första använda digitala teknologier som AI och maskininlärning för att stödja sina centrala supply chain processer. För det andra bereda vägen för end-to-end-supply chain optimering genom att addera en övergripande process ovanpå funktionsorganisationen. Slutligen bör tillverkningsföretag lägga grunden för att kunna optimera försörjningsflödet end-to-end med hjälp av digital teknologi, säger Janet Godsell, Professor of Operations and Supply Chain Strategy, WMG, University of Warwick

Läs mer

Fler nyheter

“AI-bolag” saknar ofta artificiell intelligens

Att AI är ett glödhett område för investerare är ingen nyhet. Tillämpningar i supply chain är ett stort område där AI-kompetens och AI-bolag på kort tid har blivit högvilt. Men enligt en undersökning av MMC Ventures saknar 40 % av de så kallade “AI-bolagen” Artificiell Intelligens i sina system.

Läs mer »

Din personliga leveransrobot

Amazons har sökt patent på en liten leveransrobot som permanent befinner sig hos mottagaren och är dedikerad för leveranser till en viss fastighet/bostad.

Läs mer »