Janet Godsell, Professor of Operations and Supply Chain Strategy, WMG, University of Warwick. Foto: University of Warwick

University of Warwick och JDA Software: ”Europeiska tillverkare har just startat digitaliseringsresan”

Tillsammans med University of Warwick har JDA Software undersökt digitaliseringsgraden hos 179 större europeiska tillverkningsföretag. En sammanfattande slutsats är att de undersökta företagen fortfarande är i de tidiga faserna av sin digitalisering. I rapporten – Delivering the digital dividend – indelas digitaliseringsgraden i fyra olika nivåer, eller faser, där endast 13 % av de medverkande företagen hittills har nått till nivå 3. Av rapporten framgår dock att tillverkarna har en hög ambition att digitalisera intensivt under kommande år, och närma sig idealtillståndet ”a self learning, autonomous supply chain”.

– För att bibehålla och öka sin konkurrenskraft behöver organisationer fokusera på tre områden. För det första använda digitala teknologier som AI och maskininlärning för att stödja sina centrala supply chain processer. För det andra bereda vägen för end-to-end-supply chain optimering genom att addera en övergripande process ovanpå funktionsorganisationen. Slutligen bör tillverkningsföretag lägga grunden för att kunna optimera försörjningsflödet end-to-end med hjälp av digital teknologi, säger Janet Godsell, Professor of Operations and Supply Chain Strategy, WMG, University of Warwick

Läs mer

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »