Carol Tomé, CEO UPS. Foto: UPS

UPS reducerar kostnader för last-mile uppströms i flödet

I samband med UPS kvartalsrapportering den 26 juli berättade företagets CEO Carol Tomé att bolaget nu genomför piloter med syftet att förbättra kostnadseffektiviteten på förarrutter genom att leverera fler paket per stopp. Detta ska åstadkommas genom att en teknikpartner håller en order på en skalbar digital plattform till dess en annan order kan matchas på samma adress.

För UPS lönar det sig att leverera fler paket på färre stopp, eftersom en sistamilenleverans av ett paket uppges kosta i genomsnitt $5,50, med enbart 60 cent i ytterligare marginalkostnad per paket som kan levereras samtidigt.

– Föreställ er vilket värde som kan frigöras om vi förbättrar densiteten, och vi kommer att ge tillbaka en del av det värdet till våra kunder, sa Tomé och konstaterade att tidigare ansträngningar att hantera ökande leveranskostnader nedströms inte har fungerat.

Carol Tomé förklarade att bolaget nu i stället attackerar leveranstätheten uppströms.

– Vi har nyligen genomfört två pilotprojekt och vi är verkligen glada över resultaten. Vi bygger en ny digital plattform som kan skalas, och vi ser fram emot att dela mer detaljer under kommande kvartal.

Tilläggas kan att UPS redan i dagsläget är mycket lönsamt. Den senaste kvartalsrapporten berättar att bolagets intäkter ökat med 5,7 procent och vinsten med 9,3 procent jämfört med samma period 2021. Samtliga affärsområden i koncernen ökade sin lönsamhet under kvartalet.

Fler nyheter