Vad ska vi ha all visibilitet till?

AV TED ROTH

Sedan pandemin bröt ut i början av 2020 fram tills idag har de globala leveranskedjornas motståndskraft prövats på ett sätt som aldrig tidigare. Det blev bland annat totalstopp i Suezkanalen, Storbritannien lämnade EU och generellt har vi sett allmänna störningar, såsom överfulla nätverk och driftsstörningar vid kritiska hubbar, containerbrist med mera. Är ökad visibilitet en lösning på detta?

Ja, absolut, även om visibilitet inte är den allena saliggörande kuren. Med bra mjukvaror kan du exempelvis få proaktiva larm innan störningar uppstår, visibilitet på inkommande gods, en plats där all information är tillgänglig gällande sändningar (POD, fakturor, manifest etc.). Dessutom kan dagens mjukvaror generera en massa data om leveransprecision och individuella prestationer hos olika transportörer.

Men vad ska vi göra med all visibilitet? Man brukar säga att det du inte kan mäta kan du inte förbättra. Det är ett påstående som jag tror det flesta är eniga om. Men när en störning är identifierad, vad kan du göra då? Det finns faktiskt en hel del. Du kan bland annat byta ut en svagpresterande transportör på en eller flera rutter. Med ett larm om en oplanerad försening går det ofta att agera proaktiv genom att skicka en ny vara med en annan transportör för att säkerställa leverans i tid, förutsatt att din mjukvara är flexibel nog för att hantera snabba omställningar i realtid?

Samarbeta för konkurrenskraft

Sen handlar visibilitet väldigt mycket om samarbete mellan olika parter. Där IT-stöd är en kritisk faktor för att enkelt och snabbt kunna koppla upp nya parter med standardiserade API:er. Hur många goda idéer har inte hamnat i papperskorgen för att IT-investeringen har varit för dyr eller komplicerad. Du och ditt företag har kanske ett flexibelt IT-stöd, men hur många av era underleverantörer kan enkelt särskilja och skicka över data för din inkommande transport? Portaler kan vara en bra lösning, men är man inte en tillräckligt stark köpare är det svårt att kräva att partners ska arbeta i ytterliga ett system. Vi ser redan idag hur många av våra kunder sliter med att logga in i väldigt många portaler för att tillgodose köparens krav.

Stark dominant som driver integration

I dag är det få som ifrågasätter styrkan i väl fungerande nätverk. Samarbete i nätverk, eller om man så vill i försörjningskedjor, blir ofta särskilt framgångsrika när en stark dominerande part i nätverket driver integration som ett ”måste-krav”, med övriga partners.

Fortfarande låg IT-mognad

Det finns ganska många beprövade IT-lösningar på marknaden idag, allt oftare bestyckade med allt från Machine Learning och blockchain till realtidstracking. Men den generella IT-mognaden inom logistik är fortfarande låg och du måste uppnå en kritisk massa av partners för att få ut den effekt av visibiliteten som många företag söker efter. Jag tror att efter pandemin kommer vi se en rejäl förbättring av IT-mognaden vad gäller just supply chain-mjukvara för visibilitet och samarbete.

Nu vill alla ha mer flexibilitet

Men för att vara redo och säkerställa konkurrenskraft är ett gott råd att börja titta internt på hur flexibla de egna interna IT-lösningarna är och hur förberedda de är för morgondagens krav. För med data får du visibilitet, som i sin tur kommer visa på behovet av ännu mer flexibilitet. För år 2020 och 2021 har så tydligt påvisat att flexibilitet har varit nyckelordet, i alla fall hos våra kunder.

Ted Roth är General Manager på AEB Sweden

Fler nyheter

Malin Jennerholm blir Svenska Retursystems nya vd

Den 16 januari tar Malin Jennerholm över som vd på Svenska Retursystem efter Anna Elgh som lämnar uppdraget efter nio år. Malin Jennerholm har lång erfarenhet från ledande positioner inom livsmedelsbranschen och ska i sin nya roll fortsätta att utveckla branschens gemensamma cirkulära system för hållbara varuflöden.

Läs mer »

Scania fortsätter att investera i logtech-bolag – lanserar ny riskkapitalfond

Efter framgångarna med sin första riskkapitalfond, Scania Growth Capital I, lanserar Scania nu Scania Growth Capital II. Den nya fonden kommer också att förvaltas av East Hill Equity och bestå av 2 miljarder kronor i kapital. Scania Growth Capital II kommer att fortsätta att investera i de mest attraktiva företagen och entreprenörerna inom teknikområden B2B, särskilt inom områden som mjukvara, produkter, lösningar och tjänster inom mobilitet, uppkoppling, självkörande fordon, elektrifiering, smarta fabriker och hållbarhet.

Läs mer »

Maersk och IBM skrotar blockchainsatsningen TradeLens

Maersk och IBM har beslutat att dra tillbaka och avsluta sin gemensamma blockchain-plattform TradeLens. Plattformen började utvecklas 2018 av IBM och GTD Solution, en division av Maersk, som en blockchain-lösning för frakter, utformad för att främja en mer effektiv och säker global handel.

Läs mer »