Världens 20 största företag inom logistikautomation – se hela listan

Sedan 2014 genomför ARC Advisory Group research på den globala marknaden för logistikautomation. I dagarna publicerade ARC en lista över världens största företag på området.

2013 uppskattade ARC marknaden till 6,4 miljarder USD globalt och förutspådde att den skulle växa till 9,9 miljarder USD 2019, vilket var en underskattning med 2 miljarder som hänförs till e-handelsmarknadens oväntat stora tillväxt rapporterar Forbes. Snart kommer ARC Advisory Groups senaste studie och prognos för branschens tillväxt under perioden 2021-2026. Än så länge har ARC endast släppt en lista över automationsmarknadens 20 största aktörer världen över, som publicerades av Forbes denna vecka.

KÄLLA: CLINT REISER, ARC ADVISORY GROUP 2022.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »