Världens 20 största företag inom logistikautomation – se hela listan

Sedan 2014 genomför ARC Advisory Group research på den globala marknaden för logistikautomation. I dagarna publicerade ARC en lista över världens största företag på området.

2013 uppskattade ARC marknaden till 6,4 miljarder USD globalt och förutspådde att den skulle växa till 9,9 miljarder USD 2019, vilket var en underskattning med 2 miljarder som hänförs till e-handelsmarknadens oväntat stora tillväxt rapporterar Forbes. Snart kommer ARC Advisory Groups senaste studie och prognos för branschens tillväxt under perioden 2021-2026. Än så länge har ARC endast släppt en lista över automationsmarknadens 20 största aktörer världen över, som publicerades av Forbes denna vecka.

KÄLLA: CLINT REISER, ARC ADVISORY GROUP 2022.

Fler nyheter

Världens största AutoStore blir ännu större

E-handelsbolaget Boozt automatiserade 2017 sitt lager med en AutoStore-lösning, som blev världens största. AutoStore-lösningen utökades därefter under 2021 och nu utökas den igen som en följd av en ökad efterfrågan och ett bredare utbud. Anläggningen består efter den senaste utbyggnaden av 1 243 robotar, 1 245 000 lådor och 301 portar och är alltjämt världens största. Leverantör av anläggningen är Element Logic.

Läs mer »

AMR:s – Nästa generationens AGVer revolutionerar logistikautomationen

Det finns mängder av analysföretag som gör prognoser för framtida teknikinvesteringar inom automation. Gemensamt för alla är att de förutspår en mycket stark ökning av logistikautomation i allmänhet och av så kallade Autonomous Mobile Robots (AMR) i synnerhet – en marknad som förutspås växa med mellan 16-35 procent till och med 2030*.

Läs mer »