Världens främsta supply chains 2023 – se hela listan

De främsta globala försörjningskedjorna presenteras årligen i rankingen Gartner Supply Chain Top 25. Årets lista består till stor del av välkända storheter som Amazon, Apple, P&G och Unilever. Intressant är dock att franska Schneider Electric – som producerar teknik och lösningar för distribution av elektricitet – för första gången kniper förstaplatsen. Gartner berömmer särskilt Schneider Electric för bolagets gränsöverskridande förbättringsarbete som bedrivs under akronymen STRIVE (Sustainable, Trusted, Resilient, Intelligent, Velocity & Efficiency). Under det programmet har bland annat projektet ”The Zero Carbon Project” genomförts. I projektet har Schneider hjälpt sina leverantörer att minska sina CO2-utsläpp genom att stötta dem med bland annat utbildning, implementeringsstöd och andra resurser, vilket resulterat i en tioprocentig utsläppsminskning. Varken IKEA eller H&M finns längre med på listan. Det gör däremot svensk-brittiska AstraZeneca, som återfinns på 18e plats.

RankFöretag
1.Schneider Electric
2.Cisco Systems
3.Colgate-Palmolive
4.Johnson & Johnson
5.PepsiCo
6.Pfizer
7.Microsoft
8.Lenovo
9.Walmart
10.L’Oréal
11.The Coca-Cola Company
12.Diageo
13.Inditex
14.Tesla
15.Siemens
16.Intel
17.Nestlé
18.AstraZeneca
19.Dell Technologies
20.McDonald’s
21.HP Inc.
22.AB InBev
23.Alibaba
24.GlaxoSmithKline
25.Dow

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »