“Världens städer överlastas av den ökande e-handeln”

World Economic Forums expertrapport – The Future of the Last-Mile Ecosystem – förutser att den snabba ökningen av transportfordon i städer kommer att medföra högre utsläpp av växthusgaser, trafikstockningar och trängsel om inte effektiva åtgärder sätts in. Om inget görs menar rapportförfattarna att de ökade stadsleveranserna kommer att medföra att utsläppen ökar med 30 % i världens 100 största städer under de närmaste tio åren. I rapporten anges 24 möjliga åtgärder som bedöms kunna minska utsläppen med 35 %, trängseln med 25% och leveranskostnaderna med 15 % om de genomförs. Bland åtgärdsförslagen kan nämnas en ökad användning av drönare och robotar för obemannade leveranser, elfordon, över-natt-leveranser, dynamisk förändring av leveransrutter, en ökad användning av leveransboxar som delas av transportörer och leveransbolag samt liknande system för att konsolidera order. Andra förslag är att öka möjligheterna att parkera, införa leveransscheman över alla dygnets timmar samt förändra vägarnas sträckning och antalet filer för att påverka framkomligheten i olika delar av städerna. Ambitionen bör enligt rapporten vara att ta hänsyn till transportörernas behov av framkomlighet och så få onödiga stopp som möjligt och balansera detta mot städernas behov av minskade utsläpp och mindre trängsel.

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-the-last-mile-ecosystem

Fler nyheter

NIKEs coronavirus playbook

NIKE är välkänt för sin förmåga inom supply chain och logistik, exempelvis har företaget under många år legat i topp på Gartners lista över världens 25 främsta företag inom supply chain management, senast på tionde plats (The Gartner Supply Chain Top 25 2019). I dessa tider visar NIKE prov på hur den snabbfotade försörjningskedjan ger en unik förmåga att hantera osäkerheter.

Läs mer »

Descartes förvärvar Peoplevox

Mjukvarubolaget Descartes förvärvar det brittiska företaget Peoplevox, som bland annat erbjuder ett molnbaserat eWMS för e-handelsföretag. Genom förvärvet stärker Descartes sin portfölj av e-handelslösningar.

Läs mer »