“Världens städer överlastas av den ökande e-handeln”

World Economic Forums expertrapport – The Future of the Last-Mile Ecosystem – förutser att den snabba ökningen av transportfordon i städer kommer att medföra högre utsläpp av växthusgaser, trafikstockningar och trängsel om inte effektiva åtgärder sätts in. Om inget görs menar rapportförfattarna att de ökade stadsleveranserna kommer att medföra att utsläppen ökar med 30 % i världens 100 största städer under de närmaste tio åren. I rapporten anges 24 möjliga åtgärder som bedöms kunna minska utsläppen med 35 %, trängseln med 25% och leveranskostnaderna med 15 % om de genomförs. Bland åtgärdsförslagen kan nämnas en ökad användning av drönare och robotar för obemannade leveranser, elfordon, över-natt-leveranser, dynamisk förändring av leveransrutter, en ökad användning av leveransboxar som delas av transportörer och leveransbolag samt liknande system för att konsolidera order. Andra förslag är att öka möjligheterna att parkera, införa leveransscheman över alla dygnets timmar samt förändra vägarnas sträckning och antalet filer för att påverka framkomligheten i olika delar av städerna. Ambitionen bör enligt rapporten vara att ta hänsyn till transportörernas behov av framkomlighet och så få onödiga stopp som möjligt och balansera detta mot städernas behov av minskade utsläpp och mindre trängsel.

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-the-last-mile-ecosystem

Fler nyheter

DHL Supply Chain satsar på plattform med AI-driven robotteknik

DHL Supply Chain har i dagarna lanserat en plug & play-plattform med AI-driven robotteknik, i samarbete med Microsoft och Blue Yonder. Robotplattformen uppges förkorta integrerings- och programmeringstiden för nya automationsenheter i lageranläggningar. Lösningen, som bygger på Microsoft Azure IoT och molnplattformstjänster, ger även fler möjligheter att välja robotsystem som ska täcka olika typer av behov.

Läs mer »

PostNord testar paketboxar i Stockholm

Efter sommaren kommer PostNord erbjuda leverans till paketboxar för att möta den växande e-handeln och efterfrågan hos svenska konsumenter. Inledningsvis kommer 100 paketboxar placeras på konsumentnära platser runt om Stockholm. Målet är att efter en första pilottest ytterligare utöka leveransmetoden till fler platser i landet.

Läs mer »