”Världens städer överlastas av den ökande e-handeln”

World Economic Forums expertrapport – The Future of the Last-Mile Ecosystem – förutser att den snabba ökningen av transportfordon i städer kommer att medföra högre utsläpp av växthusgaser, trafikstockningar och trängsel om inte effektiva åtgärder sätts in. Om inget görs menar rapportförfattarna att de ökade stadsleveranserna kommer att medföra att utsläppen ökar med 30 % i världens 100 största städer under de närmaste tio åren. I rapporten anges 24 möjliga åtgärder som bedöms kunna minska utsläppen med 35 %, trängseln med 25% och leveranskostnaderna med 15 % om de genomförs. Bland åtgärdsförslagen kan nämnas en ökad användning av drönare och robotar för obemannade leveranser, elfordon, över-natt-leveranser, dynamisk förändring av leveransrutter, en ökad användning av leveransboxar som delas av transportörer och leveransbolag samt liknande system för att konsolidera order. Andra förslag är att öka möjligheterna att parkera, införa leveransscheman över alla dygnets timmar samt förändra vägarnas sträckning och antalet filer för att påverka framkomligheten i olika delar av städerna. Ambitionen bör enligt rapporten vara att ta hänsyn till transportörernas behov av framkomlighet och så få onödiga stopp som möjligt och balansera detta mot städernas behov av minskade utsläpp och mindre trängsel.

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-the-last-mile-ecosystem

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »