“Världens städer överlastas av den ökande e-handeln”

World Economic Forums expertrapport – The Future of the Last-Mile Ecosystem – förutser att den snabba ökningen av transportfordon i städer kommer att medföra högre utsläpp av växthusgaser, trafikstockningar och trängsel om inte effektiva åtgärder sätts in. Om inget görs menar rapportförfattarna att de ökade stadsleveranserna kommer att medföra att utsläppen ökar med 30 % i världens 100 största städer under de närmaste tio åren. I rapporten anges 24 möjliga åtgärder som bedöms kunna minska utsläppen med 35 %, trängseln med 25% och leveranskostnaderna med 15 % om de genomförs. Bland åtgärdsförslagen kan nämnas en ökad användning av drönare och robotar för obemannade leveranser, elfordon, över-natt-leveranser, dynamisk förändring av leveransrutter, en ökad användning av leveransboxar som delas av transportörer och leveransbolag samt liknande system för att konsolidera order. Andra förslag är att öka möjligheterna att parkera, införa leveransscheman över alla dygnets timmar samt förändra vägarnas sträckning och antalet filer för att påverka framkomligheten i olika delar av städerna. Ambitionen bör enligt rapporten vara att ta hänsyn till transportörernas behov av framkomlighet och så få onödiga stopp som möjligt och balansera detta mot städernas behov av minskade utsläpp och mindre trängsel.

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-the-last-mile-ecosystem

Fler nyheter

Posti förvärvar Aditro Logistics

Finländska postbolaget Posti Oy förvärvar samtliga aktier i Aditro Logistics från riskkapitalbolaget Valedo Partners. Förvärvet ligger i linje med Posti:s strategi och ambition att utöka sin verksamhet inom logistik, pakethantering och e-handel.

Läs mer »

SCE #1 2020

En personlig intervju med Johan Jemdahl, vd för Greencarrier Group – om karriären, supply chain, ledarskap och förändring.

Läs mer »