Världens största AutoStore blir ännu större

E-handelsbolaget Boozt automatiserade 2017 sitt lager med en AutoStore-lösning, som blev världens största. AutoStore-lösningen utökades därefter under 2021 och nu utökas den igen som en följd av en ökad efterfrågan och ett bredare utbud. Anläggningen består efter den senaste utbyggnaden av 1 243 robotar, 1 245 000 lådor och 301 portar och är alltjämt världens största. Leverantör av anläggningen är Element Logic.

Boozt har haft en enormt snabb tillväxtresa de senaste åren och är idag Nordens största varuhus online. Även om man främst koncentrerar sig på kunder i de nordiska länderna, så levererar företaget sammantaget ca 400 000 produkter i månaden inom mode och livsstil, till 24 europeiska länder.

Lagerautomation sedan 2017

Som lagerautomation använder Boozt robotsystemet AutoStore från Element Logic. Eftersom systemet är mycket skalbart har man sedan den första installationen 2017 haft möjlighet att skala upp såväl antalet robotar som lådor och portar, efter behov. Något som blivit extra avgörande under Black Friday, då Boozt når en kraftig försäljningspeak.

– Vi är glada över att ta vårt engagemang för automation och utveckling till nästa nivå i samarbete med Element Logic och AutoStore, säger Sven Thiessen, Chief Supply Chain Officer på Boozt.

Stor ökning, över en miljon lådor

2017 byggde Boozt sitt toppmoderna AutoStore-lager med hjälp av Element Logic. Sedan dess har företaget genomfört fyra systemutbyggnader för att hålla jämna steg med marknadens krav. Inför Black Friday 2022 har man utökat sin AutoStore med ytterligare 252 robotar, 294 000 lådor och 56 portar. Därmed innehar Boozt fortsatt världens största AutoStore-installation med totalt över 1 000 robotar, 300 portar och hela 1,2 miljoner lådor!

– Boozt och Element Logic har ett tätt samarbete och för kontinuerligt diskussioner om nya anpassningar till marknaden, vilket gör att Boozt kan ligga steget före tillväxtkurvan. Som vanligt vid expansioner har en viktig del varit att hålla installationen störningsfri för den dagliga driften, så att Boozt kan ha så gott som full drift under hela utökningsprocessen – och därmed hålla sina kundlöften, säger Marcus Rasmusson Aftermarket Director på Element Logic Sweden.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »