Lars Gezelius, Chief Digital Officer, Ahlsell Group.

”Vi ska vara den digitala ledaren i branschen”

I januari 2020 tillträdde Lars Gezelius befattningen som Chief Digital Officer på anrika Ahlsell. Bolaget startade redan 1877 och är idag Nordens största leverantör av produkter och relaterade tjänster inom bland annat vatten & avlopp, värme & sanitet, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, och en hel del annat. Företaget är sedan decennier omtalat för sin effektiva logistik ­– en logistik som handlar allt mer om att hantera en växande e-handel och utveckla digitala och automatiserade lösningar. 

– Vid sidan om vår ordinarie tillväxt så står vi inför en accelererande tillväxt på e-handelssidan. Här gäller det att kunna hantera våra en miljon produkter med korta ledtider, hög kvalitet och snabba leveranser i en koncern som omsätter 33 miljarder SEK och har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, Polen och Ryssland, berättar Lars Gezelius. 

Ambitiös digitaliseringssatsning

Som Chief Digital Officer ingår han i Ahlsells koncernledning och ansvarar tillsammans med sitt team på 60 personer för Ahlsells e-handel och för en växande organisation som driver digitaliseringen i hela koncernen. 

– Det är otroligt spännande att vi gör den här enormt ambitiösa satsningen på digitalisering och att Ahlsell tar den här möjligheten utan att konkurrenterna flåsar oss i nacken eller att branschutvecklingen håller på att springa ifrån oss, säger Lars och fortsätter:

– Nu ska vi rulla ut ett stort automationsprogram inom logistik, försäljning och inköp i hela koncernen. Det handlar om allt från att bygga robotlager och därmed automatisera ännu mer av vår lagerhantering till att automatisera hur fakturor läses in, hur man sätter rätt priser och mycket annat. Digitaliseringen i branschen har hittills gått relativt långsamt, men det vill vi ändra på genom att ta positionen som den digitala ledaren i vår bransch, säger Lars som själv har en gedigen erfarenhet av att digitalisering och e-handel från bland annat Kinnevik och H&M.

En av de största e-handlarna i Norden

I Ahlsell svarar e-handeln för drygt 25 % av intäkterna, det vill säga ungefär 9 miljarder kronor. Det gör bolaget till en av Nordens allra största e-handlare. Nu är målsättningen att e-handeln ska dubblas under de närmaste åren, utan att för den skull kannibalisera på den traditionella butikshandeln. 

– Jag tror att vi kan växa online och i butik parallellt utan att kanalerna ska ta av varandras försäljning. Det viktiga är att vi bygger ihop online och butik på ett smidigt sätt med kundupplevelsen i fokus, då kommer kundnöjdhet, försäljning och lönsamhet att öka per automatik.

Covid-19 har inte påverkat Ahlsells e-handel lika mycket som många andra företag, exempelvis leverantörer av hus- & hemprodukter som har boomat i krisen. Däremot har pandemin påverkat digitaliseringstakten positivt. 

– Digitalisering är ett långsiktigt, ständigt pågående arbete där vårt fokus är att skapa lösningar som på ett effektivt sätt stödjer och förbättrar verksamheten och gör vardagen enklare för våra kunder, leverantörer och medarbetare. Här har pandemin bidragit påskyndat den digitala omställningen, säger Lars och exemplifierar med att fler tjänster nu erbjuds digitalt när många människor väljer att arbeta på distans.

”Sveriges bästa e-handelslogistik”

Tillväxten i Ahlsells e-handel har legat kring tio-femton procent under ganska många år, men nu är alltså ambitionen att den ska skruvas upp rejält. 

– Vi startade upp vår e-handel redan för 20 år sedan och vi har en bakomliggande logistikapparat som är verkligt vass och oerhört snabb. Förmodligen har vi Sveriges bästa e-handelslogistik, fast det inte många som känner till det, säger Lars med ett leende. 

Stora logistikutmaningar

Ungefär en femtedel av Ahlsells sortiment kan levereras nästa dag från något av de tre centrallagren i Sverige, Norge och Finland, förutsatt att kunden har gjort sin beställning före 17.00 dagen innan. Kraven på hög tillgänglighet, snabb leverans och realtidsspårning ökar dock oavbrutet vilket gör att Ahlsell nu utvecklar sin logistik- och leveransförmåga och möter logistikutmaningarna med hjälp av allt mer automation och digitalisering. 

– På några års sikt ser jag framför mig att vi erbjuder leverans på en timme som en bastjänst och i stor skala, helt enkelt därför att våra företagskunder kräver samma service på jobbet som när e-de handlar som privatpersoner. Här ser vi att förväntningarna ökar både på snabbhet, spårbarhet och fler leveranssätt, exempelvis smidiga direktleveranser till arbetsplatser. Vi ser även att drop-shipment ökar, eftersom vårt sortiment växer väldigt snabbt samtidigt som leveranserna behöver ske allt snabbare, direkt från våra leverantörer. Här gäller det att få ihop system, att säkerställa att våra leverantörers lagersaldon är korrekta och att vi får en realtidsvisibilitet på leveransflödena. Det här är en jätteutmaning framåt, konstaterar Lars.

Effektiv digital plattform

Ett centralt nav för Ahlsells digitalisering är ERP-systemet IMI AOM som integrerar försäljning, inköp, e-handel och orderhantering på ett effektivt sätt i hela koncernen. Systemet fungerar även som en digital plattform för de övriga digitala lösningar som löpande behöver integreras i en sammanhållen infrastruktur. 

– För vår digitaliseringsresa är Industri-Matematik och deras system en viktig kärnprodukt som hjälper oss att hantera vår tillväxt, allt större volymer, fler artiklar och generellt sett en ökad komplexitet i hela försörjningsflödet. 

Sedan millennieskiftet har Ahlsells utveckling varit explosionsartad med kraftigt ökade volymer och ett ständigt större sortiment. Mot den bakgrunden fattades 2011 beslutet att bygga världens då största automatiserade lager i Hallsberg. Centrallagret i Hallsberg expanderade i snabb takt och efter framgången etablerades även ett centrallager i Finland. Under 2018 fattades beslut om att investera ytterligare 450 miljoner kronor i centrallagret i Hallsberg, en satsning som följdes av ytterligare en investering på 70 miljoner kronor två år senare. 

Om Ahlsell

John Bernström och Jakob Tornblad startade maskinfirman John Bernström & Co 1877, vilket blev grunden till dagens Ahlsell. 2021 har Ahlsell ca 5 700 anställda, 240 butiker och en omfattande e-handel. 2020 omsatte Ahlsell totalt 33 miljarder SEK i sina verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland och Polen. Ett av Ahlsells främsta kännetecken är en logistik i världsklass, bolagets över 100 000 företagskunder erbjuds ”rätt produkt, vid rätt tidpunkt och på rätt plats”.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »