Ted Roth, General Manager i Norden för AEB.

”Vi ska vara dubbelt så stora 2025″

Mjukvaruföretaget AEB startades 1979 av Peter Michael Belz, en värderingsdriven entreprenör som ville bygga ett tyskt IT- företag, som till sin karaktär och sin kultur är mer skandinaviskt än tyskt. SCE har träffat AEBs dynamiska Nordenchef Ted Roth.

Med ett decenniums erfarenhet som säljare av logistikmjukvaror på IBM såg Belz stora möjligheter i den framväxande mjukvarubranschen. Det första uppdraget blev att utveckla en tullösning för den västtyska tullen, under en tid då det mesta fortfarande hanterades helt manuellt med skrivmaskin och penna. Fyrtiofyra år senare är företaget en av Europas ledande leverantörer av logistikmjukvara, med lösningar både för tull, efterlevandekontroll (compliance) och logistik & supply chain. Från kontor i Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Singapore, USA och Sverige betjänas idag fler än 6 000 kunder över hela världen, inklusive här i Norden.

– Vi etablerade den svenska verksamheten 2015 och under årens lopp har vi haft en mycket bra utveckling i hela Norden, säger Ted Roth som sedan åtta år är AEBs General Manager i för den regionala verksamheten. Dessförinnan arbetade han många år med både tull- och transportsystem på IKEA och mjukvaruföretaget KSD Edicom.

Ett utmärkande drag för AEB är alltså att företaget på många sätt är mer skandinaviskt än tyskt. På företagets hemsida lyfts betydelsen av medarbetarna, företagskulturen och den platta organisationen fram som särskilt viktigt, och avsaknaden av titlar och organisationsdiagram är slående.

– Det är en väldigt platt, öppen och vänlig organisation att jobba i, med en konsensuskultur, möjligheter till delägarskap, vinstdelning och samtidigt ett starkt kundfokus, säger Ted, som själv tillbringat åtta år i verksamheten. Han framhåller att ett bevis på bolagets uppskattade företagskultur är att AEB rankas som den femte bästa IT-arbetsgivaren i Tyskland på en lista som består av 1 000 företag.

”Behandla andra med respekt”

AEBs grundare Peter Belz är vid 83-års ålder fortfarande aktiv i det företag som han grundade utifrån en positiv människosyn och en tro på att öppenhet och respekt för andra människor och deras olikheter är grunden för kreativitet och goda prestationer. I en intervju för några
år sedan underströk han vikten av att behandla andra människor med respekt, både medarbetare, kunder och andra. Särskilt framhöll Belz att just den förmågan – i kombination med företagets effektiva lösningar, kompetens, pålitlighet och tillgänglighet – är en avgörande orsak till AEBs framgångar och långa, starka relationer med både anställda och kunder. Som exempel på detta framhöll han att sju av AEBs tio första kunder var fortsatt lojala efter flera decennier.

Gradvis utveckling

AEB har alltså sitt ursprung i mjukvarulösning- ar för tull, där företaget idag är mest välkänt. Som en vidareutveckling och ett komplement till tullösningarna lanserades så småningom flera mjukvaror för logistik och transport. Bland annat en lösning som stöttade plockning & packning i lager och därefter en lösning för skeppning. Båda dessa system var embryon till det som under årens lopp har resulterat i en fullfjädrad WMS- respektive en TMS-lösning. I början av 2000-talet adderades dessutom lösningar för efterlevandekontroll i sortimentet. Det vill säga programvara som hjälper företag att minimera affärsrisker genom att kontrollera att partners och leverantörer följer internationella regelverk och inte finns med på sanktionslistor.

TMS ett fokusområde

Trots att AEB är mest känt för sina tullösningar är det inom logistik och supply chain som de största framgångarna har skördats här i Norden. Den avancerade TMS-lösningen har gått särskilt bra och används av flera ledande svenska företag.

– AEB är ett framgångsrikt företag som har riktigt bra produkter och en hög efterfrågan inom alla våra tre verksamhetsområden. Men trots det tycker vi att vi borde vara mer välkända, särskilt här i Norden, säger Ted med ett skratt och berättar att de flesta kunder söker upp bolaget efter att ha fått en rekommendation.

Ett satsningsområde för hela koncernen är just nu företagets TMS, som helt sonika benämns AEB TMS – ett molnbaserat transport-hanteringssystem som Ted vill att fler företag får upp ögonen för.

– Vi ska komma ut och bli mycket tydligare i vår kommunikation kring detta, för vi har ett TMS som utan vidare kan mäta sig med de främsta och mest välkända systemen på marknaden, både vad gäller teknik och funktionalitet, framhåller han.

Visibilitet för flexibilitet

Efterfrågan på transportsystem av olika slag ökar snabbt i kölvattnet på senare års störningar i de globala försörjningskedjorna, där de flesta företag har upplevt hur uteblivna leveranser och bristande tillgång till transportkapacitet har fått förödande konsekvenser för både kund- relationer och ekonomi. Som ett resultat är nu medvetenheten hög kring behovet av visibilitet och flexibilitet i leveransflödena.

– Med bra mjukvarulösningar skapas den visibilitet som är grunden för att kunna parera och påverka olika skeenden i försörjningskedjan, baserat på proaktiva larm, visibilitet på inkommande gods och en samlad överblick över leveransprocesser och transportleverantörernas prestationer, säger Ted och frågar retoriskt vad man ska göra med all denna potentiella visibilitet, och svarar själv på frågan.

– Man brukar säga att det du inte kan mäta, kan du inte förbättra. Med tillgång till rätt visibilitet och och fakta om vad som sker kan exempelvis svagpresterande transportörer bytas ut och med ett larm om en väntad försening går det att med ett flexibelt TMS agera proaktiv och säkerställa att leveransen kommer i tid.

Låg IT-mognadsgrad i supply chain

Ted framhåller att många företag nu vill ha maximal flexibilitet, för att mer snabbfotat kunna hantera de störningar som mer eller mindre har blivit vardag i de globala leveranskedjorna. Han menar att senare års turbulens och störningar driver på IT-mognaden inom logistik och supply chain – ett område där han anser att mognadsgraden än så länge är låg.

– Det finns idag otroligt bra system med bland annat AI-funktionalitet, men den generella IT-mognaden inom logistik och supply chain är väldigt låg och för att få ut maximal effekt av visibiliteten behövs en kritisk massa av uppkopplade partners som delar med sig av sina data. Med rätt data kan den visibilitet och den samverkan skapas som är nödvändig för att kunna agera flexibelt och därmed stå emot de allt mer frekventa störningarna.

Fortsatt hög efterfrågan

Avmattningen i den globala ekonomin tycks inte påverka efterfrågan på mjukvaror, där de senaste årens störningar i världens försörjningsked- jor driver på en fortsatt hög efterfrågan på ökad visibilitet och automatisering i supply chain.

– Man ska alltid vara ödmjuk inför framtiden, men vi ser ingen tendens till avmattning i vår verksamhet. Tvärtom upplever vi att många företag tar ytterligare steg för att riskminimera, bli mer motståndskraftiga och flexibla, säger Ted som menar att den stora utmaningen för hans egen del är att hitta de talangfulla medarbetare som behövs för att uppnå målet att fördubbla den svenska verksamheten de närmaste två åren.

—-

Om Ted Roth

Utbildning: Bachelor of Science.

Karriär: Projektledare och programledare på IKEA Sverige, ansvarig för KSD Edicom AB, vd AEB SE Sverige.

Familj: 2 barn och fru.
Intressen: IT och logistik, tennis och träning.

Främsta levnadsregel: Var dig själv.
Bästa ledarskapsråd: Lyssna aktivt och förstå att vi alla är unika individer.

Om AEB

AEB SE (Societas Europaea) grundades 1979 och har idag 18 kontor i 10 länder med huvudkontor i Stuttgart, Tyskland. Namnet AEB kommer från tyska ordet ”Entwicklung von Branchensoftware”, vilket betyder mjukvara för specifik industri. A:et lades till för att säkerställa att företaget hamnade först i telefonkatalogen – på den tiden då dessa existerade. AEB erbjuder molnbaserade SaaS lösningar med hosting/drift i Tyskland. Verksamheten levererar mjukvarulösningar inom de tre områdena global handel, efterlevnadskontroll och logistik. 2023 har AEB över 6 000 kunder, fler än 600 anställda och omsätter cirka en miljard kronor.

Fler nyheter

WSJ: USA och Kina frikopplas än mer

Amerikanska företag väljer bort Kina, konstateras Wall Street Journal i veckan. Importen från Kina till USA ökade förvisso med 1,5 procent från mars till april, men Kinas andel av den amerikanska varuimporten sjönk till den lägsta nivån sedan 2006.

Läs mer »

NA-KD expanderar med Element Logic i Nederländerna

Modeföretaget NA-KD etablerar nytt lager i Nederländerna och väljer ytterligare en AutoStore-lösning från Element Logic. Sedan tidigare har NA-KD en AutoStore-lösning i sitt lager i Landskrona, varifrån den nordiska marknaden försörjs. Nu etablerar bolaget en liknande lagerlösning i nederländska Duiven för marknaden utanför Norden. NA-KDs AutoStore blir en av de största som någonsin installerats i landet.

Läs mer »

KNAPP lanserar modulära skyttellösningen PickEngine

KNAPP lanserar nu den modulära skyttellösningen PickEngine, som beskrivs som ”en seriös utmanare inom standardiserad lagerautomation”. PickEngine är en modulärt uppbyggd skyttellösning med en implementeringstid på cirka sex månader, och därmed lämplig för både stora och små företag som efterfrågar ett snabbt och flexibelt AS/RS-system (automated storage and retrieval system).

Läs mer »