Volkswagens TRATON GROUP satsar på förarlöst – investerar i TuSimple

Flera ledande lastbilstillverkare är nu i full gång med att utveckla förarlösa elektriska fordon. I dagarna meddelade Volkswagen att dotterbolaget TRATON GROUP investerar i amerikanska TuSimple, ett bolag som utvecklar förarlös teknik. TRATON har förvärvat en minoritetsandel i TuSimple som ett led i de båda företagens samarbete för utveckling av förarlösa fordon. Hur stor ägarandelen är och till vilken köpeskilling den förvärvats är inte officiellt.

– Det globala samarbetet med TuSimple är ett ytterligare steg i riktning not att vi ska bli den globala ledaren vad gäller framtida tekniker som ger våra kunder mervärde, säger Mattias Gründler, CEO, TRATON GROUP. De första testfordonen är redan under utveckling och ska vara högautomatiserade i enlighet med ”Level 4”. Den förarlösa tekniken har utvecklats och testats skarpt sedan 2015.

Sedan tidigare har TRATON och TuSimple lanserat ett förarlöst program där dotterbolaget Scanias lastbilar pendlar på sträckan Södertälje – Jönköping. TRATON har som målsättning att i samverkan med TuSimple utvidga testningen av sina egna förarlösa lastbilar, i bland annat Sverige och Tyskland, ett arbete som intensifieras mot bakgrund av den tilltagande förarbristen i världen. Enbart i Tyskland uppges förarbristen uppgå till 60 000 förare och bilden är densamma i de flesta länder världen över. Traton Group är sedan september 2018 namnet på Volkswagens divisioner för tunga lastbilar och bussar, tidigare Volkswagen Truck & Bus AG. Det är ett dotterföretag till Volkswagen AG som äger 88,5% av aktierna efter börsnoteringen sommaren 2019. I företagsgruppen ingår MAN, Scania, Volkswagen Truck & Bus LLC m.fl.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »