Roger Alm, VD på Volvo Lastvagnar.

Volvo och DHL samarbetar för fossilfria godstransporter i Europa

Volvo Lastvagnar och DHL Freight har ingått ett partnerskap för att påskynda införandet av tunga elektriska lastbilar för regionala transporter inom Europa. Samarbetet markerar ytterligare ett viktigt steg mot klimatneutrala lösningar i transportbranschen.

Hittills har den huvudsakliga användningen av elektriska lastbilar varit på kortare sträckor inom städer och storstadsområden. Nu har DHL Freight och Volvo Lastvagnar initierat ett pilotprojekt för att köra helt eldrivet även på längre sträckor. Samarbetet innefattar de första exklusiva pilottesterna i världen av en helelektrisk Volvo FH med en kombinerad bruttovikt på upp till 60 ton. I projektet, som inleds i mars, kommer lastbilen att köra en 150 km lång rutt mellan två DHL Freight terminaler i Sverige: Göteborg och Jönköping. Under testperioden kommer Volvo och DHL att få värdefull erfarenhet och information angående konfiguration och användning av en lämplig laddinfrastruktur. Lärdomarna kommer sedan bidra till att optimera rätt balans mellan driftavstånd, lastvikt och laddningsstationer i den dagliga verksamheten med vägtransporter. DHL arbetar – precis som Volvo Lastvagnar– aktivt för att minska verksamhetens miljöpåverkan, och hållbarhet är en avgörande del av företagets strategi. 

– Vårt mål är att minska alla logistikrelaterade utsläpp till noll. Viktiga milstolpar har redan uppnåtts. Redan nu har DHL-koncernens koldioxideffektivitet förbättrats med 35 % jämfört med 2007. Men vi behöver innovativa tekniska lösningar och starka partnerskap under denna resa. Jag är övertygad om att vårt starka samarbete med Volvo Lastvagnar, ett av de största lastbilsvarumärkena i världen, kommer att hjälpa oss att uppnå våra ambitiösa miljömål inom vägtransportsektorn, säger Uwe Brinks, VD på DHL Freight.

Volvo Lastvagnar möjliggör det nödvändiga skiftet till fossilfria transporter genom att göra övergången till elektrifiering så smidig och effektiv som möjligt. Detta görs genom att ta hänsyn till alla delar av elektrifieringen, inklusive laddning, ruttplanering, fordon, service och annat stöd.

Roger Alm, VD på Volvo Lastvagnar:

– Transportbranschen förändras snabbt och att vara hållbar är en allt viktigare konkurrensfördel för många av våra kunder. Vi erbjuder effektiva transportlösningar som bidrar till en snabb övergång till fossilfria bränslen, såsom elektricitet. Vi har en lång relation till DHL. Deras breda och globala kompetens inom logistik gör att vi kan studera förhållandena för att fortskrida med detta teknikskifte och anpassa oss till kundbehovet och deras typ av transportverksamhet, säger Roger Alm, VD på Volvo Lastvagnar.

DHL Freight driver aktivt olika projekt inom hållbarhet och fossilfri teknik och har infört SKICKA GRÖNT, ett klimatvänligt transportprogram i Sverige. Kunder som använder SKICKA GRÖNT betalar ett mindre belopp för varje paket eller pall som skickas. Intäkten som genereras går oavkortat till svenska åkare för att de ska kunna investera i ny klimatsmart teknik inom det svenska nätverket. 

– Logistikbranschen står inför en enorm utmaning, vilket på samma gång också erbjuder en fantastisk möjlighet- koldioxideffektiva varutransporter. Samarbetet med Volvo Lastvagnar hjälper DHL Freight att spela en ännu större roll i omställningen till hållbara alternativ och är ännu en viktig bevispunkt för vår långsiktiga strategi mot klimatneutrala transporter, säger Robert Zander, VD på DHL Freight Sverige.

Redan idag serietillverkas de elektriska lastbilarna Volvo FL och Volvo FE för stadsdistribution. DHL Supply Chain började nyligen använda en ny Volvo FL Electric i London och introducerade därmed den första specialbyggda helt elektriska lastbilen för stadsdistribution i Storbritannien. 

Vid slutet av förra året började Volvo Lastvagnar i Nordamerika sälja VNR Electric och i år går startskottet för försäljningen av sortimentet med elektriska produkter för tung transport i Europa.

– Vårt åtagande är att hela lastbilssortimentet ska vara fossilfritt senast år 2040, säger Roger Alm, VD för Volvo Lastvagnar.

En del av REEL-projektet

Projektet, som startar under första kvartalet 2021, är en del av REEL, ett svenskt initiativ som drivs av Vinnova för att främja övergången till ett elektrifierat godstransportsystem.

• Rutten går mellan städerna Göteborg och Jönköping i Sverige som har ett avstånd på 150 km enkel väg.

Laddning sker på terminalområdet hos DHL i Jönköping och på Volvo Truck Center i Göteborg.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »