WALMART SCHEMALÄGGER EFFEKTIVARE MED JDA

Amerikanska JDA Software Inc har driftsatt sitt system JDA Workforce Management i 4 600 Walmart-butiker. Systemet ska underlätta planeringen för över 1,1 miljoner butiksmedarbetare. JDA Workforce Management är stommen i Walmarts avancerade schemaläggningssystem och gör det enklare för butiksmedarbetarna att överblicka scheman, byta och bemanna skift. Det nya schemaläggningssystemet stödjer en flexibel arbetsbehovsbaserad planering samt Walmarts så kallade “core hours”-program. Systemet ger även chefer en bättre kontroll över sin resursplanering och en realtidsöverblick av scheman på daglig och veckobasis. Detta leder enligt JDA till att Walmart sömlöst och tidseffektivt kan bemanna sina butiker och därmed erbjuda en bättre kundupplevelse.

“Optimizing Walmart’s operations and workforce scheduling system is an example of retail industry leadership for European retailers that are looking to up their game. Customers today are demanding a personalised seamless experience. It is pertinent that retailers to optimize workforce scheduling as it directly affects the customer experience in the end. As Walmart sets the pace, I expect to see this kind of solution gaining attention throughout Europe as well”, kommenterar Johan Reventberg, som är President EMEA, på JDASoftware.

Fler nyheter

NetOnNet levererar i tamburen

Elektronikkedjan NetOnNet vill ge sina kunder enklare och snabbare leveranser och inför därför leverans till Instabox och leverans in på hallmattan för sina kunder i Storstockholm.

Läs mer »

Pågen blir mer klimatsmarta med Descartes

Genom införandet av ruttplaneringsverktyget WinRoute från Descartes tar Pågen ett kliv på vägen mot mer klimatsmarta transporter. Med det nya systemet får Pågens medarbetare även ett verktyg som underlättar deras arbetsplanering samtidigt som löftet till kunderna bibehålls.   – Vi ser ett allt större behov av att oftare kunna planera om våra transporter och räknar nu

Läs mer »

Amazons resultat dyker med kostsamma leveranser

För tredje kvartalet i år levererar Amazon en en försäljningsökning på 24 %, och omsättningen landar på 70.0 Miljarder dollar. Däremot faller lönsamheten med närmare 30 %, vilket hänförs till de kostnadsfria endagsleveranser som Amazon erbjuder allt mer frikostigt.

Läs mer »