WALMART SCHEMALÄGGER EFFEKTIVARE MED JDA

Amerikanska JDA Software Inc har driftsatt sitt system JDA Workforce Management i 4 600 Walmart-butiker. Systemet ska underlätta planeringen för över 1,1 miljoner butiksmedarbetare. JDA Workforce Management är stommen i Walmarts avancerade schemaläggningssystem och gör det enklare för butiksmedarbetarna att överblicka scheman, byta och bemanna skift. Det nya schemaläggningssystemet stödjer en flexibel arbetsbehovsbaserad planering samt Walmarts så kallade “core hours”-program. Systemet ger även chefer en bättre kontroll över sin resursplanering och en realtidsöverblick av scheman på daglig och veckobasis. Detta leder enligt JDA till att Walmart sömlöst och tidseffektivt kan bemanna sina butiker och därmed erbjuda en bättre kundupplevelse.

“Optimizing Walmart’s operations and workforce scheduling system is an example of retail industry leadership for European retailers that are looking to up their game. Customers today are demanding a personalised seamless experience. It is pertinent that retailers to optimize workforce scheduling as it directly affects the customer experience in the end. As Walmart sets the pace, I expect to see this kind of solution gaining attention throughout Europe as well”, kommenterar Johan Reventberg, som är President EMEA, på JDASoftware.

Fler nyheter

SCE #4 2019

SCE #4 2019 är tryckt och klar. Distribueras till tusentals mottagare under vecka 38, plus som nedladdningsbar pdf till ytterligare ett stort antal läsare. Denna gång är huvudtemat Lär av pionjärerna – vad kan vi lära av best practice. Ur innehållet: Tema: Lär av pionjärerna – vad kan vi lära av best practice Logistikdriven affärsutveckling, Erik

Läs mer »

AMAZON BLIR DELÄGARE I CARGOJET

Amazon fortsätter att ackvirera allt större logistikresurser inom alla områden från first-, till middle- och last-mile. Den senaste satsningen är ett strategiskt avtal med kanadensiska fraktbolaget Cargojet. Företagen har sedan tidigare ett samarbete som nu fördjupas samtidigt som Amazon får en 14,9-procentig minoritetspost i Cargojet i utbyte mot vissa garanterade framtida fraktintäkter.

Läs mer »