WALMART SCHEMALÄGGER EFFEKTIVARE MED JDA

Amerikanska JDA Software Inc har driftsatt sitt system JDA Workforce Management i 4 600 Walmart-butiker. Systemet ska underlätta planeringen för över 1,1 miljoner butiksmedarbetare. JDA Workforce Management är stommen i Walmarts avancerade schemaläggningssystem och gör det enklare för butiksmedarbetarna att överblicka scheman, byta och bemanna skift. Det nya schemaläggningssystemet stödjer en flexibel arbetsbehovsbaserad planering samt Walmarts så kallade “core hours”-program. Systemet ger även chefer en bättre kontroll över sin resursplanering och en realtidsöverblick av scheman på daglig och veckobasis. Detta leder enligt JDA till att Walmart sömlöst och tidseffektivt kan bemanna sina butiker och därmed erbjuda en bättre kundupplevelse.

“Optimizing Walmart’s operations and workforce scheduling system is an example of retail industry leadership for European retailers that are looking to up their game. Customers today are demanding a personalised seamless experience. It is pertinent that retailers to optimize workforce scheduling as it directly affects the customer experience in the end. As Walmart sets the pace, I expect to see this kind of solution gaining attention throughout Europe as well”, kommenterar Johan Reventberg, som är President EMEA, på JDASoftware.

Fler nyheter

E-handeln rusar – ökade 32 procent på en månad

Enligt årets första E-barometer (PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research) ökade e-handeln med konsumenter med 32 % från februari till mars och för hela kvartalet växte e-handeln med konsumenter med 16 %. Största produktkategorierna blev för första gången i barometerns historia skönhet, hälsa – inklusive apoteksvaror – följt av kläder och skor. Starkast tillväxt under hela kvartalet hade apoteksvaror som ökade med 37 % följt av dagligvaror som ökade med 27 %.

Läs mer »