Weber väljer Unifaun TMS

Franska företaget Weber, som ingår i Saint Gobain koncernen, är en marknadsledande tillverkare av murbruk och cement med 200 tillverkningsenheter i 64 länder. Weber har fattat beslut om att implementera Unifaun TMS, vilket är ett led i bolagets strävan att digitalisera och standardisera sina logistikprocesser. Sedan tidigare har systerföretaget Gyproc – som även ingår i Saint Cobain koncernen – implementerat Unifauns TMS.

Vi implementerar Unifaun TMS för att effektivisera och standardisera våra operativa processer. Dessutom kommer vi få en spårbarhet och tillgång till data om alla våra sändningar i ett enda system, vilket är viktigt eftersom det ger oss en grund för ständiga förbättringar, säger Mathias Hansson, Supply Chain Manager på Weber.

Webers produkter är voluminösa och tunga vilket gör det nödvändigt med många specialtransporter. Med stöd av Unifaun TMS kommer alla sändningar från bolagets 10 egna produktionssiter i Sverige plus från ett tiotal underleverantörer att hanteras. I implementationen ingår även att göra nödvändiga integrationer med SAP.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »