World Economic Forum bygger blockchain-lösning för supply chain

World Economic Forum (WEF) har tagit initiativ till en plattform för blockchain som lanseras som den första blockchain-baserade plattformen för företag som vill möte konsumenters krav för etiskt producerade och miljövänliga produkter. Med blockchain-tekniken kan data om produkters supply chain inklusive hållbarhet och miljöpåverkan hanteras med full transparens. Mot den bakgrunden meddelade World Economic Forum den 23 januari att man bygger en neutral platform där supply chain data från mängder av företag och andra blockchains visualiseras och görs tillgängliga för alla. Hittills har företag publicerat egna data eller förlitat sig på tjänsteföretag som bygger deras blockchain-lösningar. WEFs pilotprojekt samlar dock in data från mängder av källor och visualiserar detta på en helt neutral site.

” Nu förverkligas den transparenta försörjningskedjan,” säger Francisco Betti, chef för Platform for Shaping the Future of Advanced Manufacturing and Production, på World Economic Forum. Betti säger även att den nya plattformen – som inledningsvis lanseras som en pilot – fungerar i alla branscher och gör det möjligt att sammanställa och tolka blockchain data från mängder av leverantörer.

 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »