World Robotics Report: All time high för robotar för tillverkning och logistik

International Federation of Robotics (IFR) har under veckan publicerat rapporten World Robotics. Av rapporten framgår att 2021 blev ett rekordår för robotinstallationer med totalt 517 385 nyinstallerade robotar, vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på 31 procent. 

I segmentet tjänsterobotar, där olika robotar inom transport och logistik ingår så ökade antalet robotar med över 121 000, till vilket motsvarar en årstillväxt på 37 procent. Tjänsterobotar för användning inom transport och logistik ökade med 45 procent, och uppgick till 45 500 stycken, under året och utgör därmed närmare 38 procent av alla försålda tjänsterobotar under 2021. Merparten av dessa robotar köps på traditionellt sätt, men andelen som tillhandahålls som Robot as a Service (RaaS) ökade med 86 procent under 2021 och landade på totalt 5 200 enheter.

87 procent väl etablerade 

IFR räknar antalet tillverkare av servicerobotar till fler än 1 000, och konstaterar att trots att branschen fortfarande är ung och växande så bedöms 87 procent av tillverkarna vara etablerade eller mogna. Av rapporten framgår exempelvis att AMRs (Autonomous Mobile Robots) för användning i lager har vuxit under många år och att flera av tillverkarna därför har vuxit kraftigt och etablerats. 

Flest tillverkare i Europa

828 företag (82%) klassificeras som tillverkare av professionella tjänsterobotar. De flesta av dessa företag, 400 (48%), finns i Europa, följt av Nordamerika (211) och Asien (204).

Många systemintegratörer

Övriga leverantörer av tjänsterobotar betraktas som systemintegratörer, eftersom de baserar sina produkter på kollaborativa industrirobotar som köpts från andra tillverkare och kombineras med andra hårdvaru- och mjukvarukomponenter. 

 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »