Hans Bergström, vd Zilenzio

Zilenzio erövrar världen med ”logistik på tapp”

En utbredd och växande utmaning är att hantera ljudmässiga störningar i kontor, skolsalar och andra offentliga lokaler. Svenska Zilenzio, som utvecklar ljudabsorberande akustiklösningar, har tagit sig an den utmaningen med stor framgång. Sedan några år pågår en målmedveten expansion utanför Sveriges gränser. Och logistiken köps på tapp.

– För ungefär fyra år sedan bestämde vi oss för att ta nästa steg i företagets utveckling, bygga en ny organisation, utveckla processer och expandera internationellt. Sedan dess har vi utvecklats snabbt och i princip fördubblat vår omsättning, säger Hans Bergström, som är vd på Zilenzio sedan 2019.

Och marknaden för Zilenzios lösningar växer stadigt. Både som ett resultat av ett ökat fokus på arbetsmiljö och trivsel och en önskan om att ha öppna planlösningar och yteffektiva lokaler. Hans framhåller att Zilenzios lösningar präglas av hög kvalitet och prestanda, bra design och en hög kompetens kring akustik och ljud.

– Vi säljer lösningar, där produkten är en del av lösningen. Det betyder att vi utifrån en hög kompetens, noggranna beräkningar och högkvalitativa material tar fram lösningar för våra kunder. Det finns många produkter på marknaden som helt enkelt inte fungerar. Våra grejer är lite dyrare, men de funkar, säger Hans och berättar att Zilenzios experter ofta får rätta till eller ersätta andra lösningar som inte fungerar.

Globala leveranser

Under årens lopp har Zilenzio fått allt fler förfrågningar från världens alla hörn, vilket så småningom ledde fram till beslutet att börja bygga en mer global verksamhet.

– Vi har prioriterat USA, Tyskland och övriga Centraleuropa och på sikt ser vi även stora möjligheter på vissa marknader i Asien. I takt med att vår internationella försäljning har accelererat så har logistik och leverans minst sagt blivit en stor utmaning för oss, säger Hans med ett leende.

Till en början hanterade Zilenzios egen personal de globala flödena, men i takt med ökade exportvolymer till fler marknader ökade insikten om att det behövdes en extern, professionell logistikpartner.

– Ganska snabbt insåg vi att logistik är ett område som vi inte behärskar. Vi försökte sköta exporten själva, men det krävdes mycket administration, tog mycket tid, blev dyrt och fel.

Flexibel extern logistikfunktion

Mot den bakgrunden var det ett lätt beslut att anlita logistikexperten Sonat, och deras logistiktjänst som skämtsamt kallas för ”logistik på tapp”. Det uttrycket sätter fingret på att det handlar om logistiktjänster som ger kunden en flexibel, extern logistikfunktion.

– Nu har vi samarbetat i närmare tre år och det funkar väldigt bra. Vi har fått en professionell och kunnig partner som gör livet betydligt enklare för oss, säger Hans och nämner att Sonat utför en mängd olika uppgifter, bland annat val av transportslag, transportör och incoterms, tulladministration, logistikrådgivning och även kundsupport kring leveranserna på vissa marknader.

Samarbeta med de bästa

Att samarbeta med externa, professionella partners är en självklarhet för Zilenzio. Redan från start utvecklades den första produkten med externa specialister inom design och akustik, och så har det fortsatt.

– Egentligen kan man se oss som ett sälj- och marknadsbolag, som samarbetar med de bästa inom olika områden. Det gäller för utveckling, design och hållbarhet och det gäller även för produktion, distribution och logistik, förklarar Hans.

Om Zilenzio

  • Affärsidé: Vi skapar tystnad för öron och öron Startår: 2004
  • Grundare: Marie Lindqvist-Pahlstad och Jenny Hellden
  • VD: Hans Bergström
  • Antal anställda: 24 
  • Omsättning: 106 Mkr (2022) 
  • Resultat: 11 Mkr (2022)

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »