2021 blev logistikbranschens guldår. Dämpad utveckling 2022.

Den starkt ökade världshandeln, Covid-19 och den växande e-handeln bidrog sammantaget till att 2021 blev ett historiskt guldår för logistikbranschen. Med pandemin synbarligen under kontroll, en avtagande e-handel och ett pågående storkrig i Europa väntas en mer dämpad marknadsutveckling under 2022.

För logistikföretag över hela världen – globala, regionala och lokala – blev 2021 ett fantastiskt år i termer av tillväxt och lönsamhet. Efterfrågan översteg med råge tillgången på alla slags logistiktjänster. Världens största logistikaktör UPS sålde mer än någonsin tidigare och omsatte 97,3 miljarder USD och redovisade ett rörelseresultat på 13,1 miljarder USD för 2021.

Rekordvolymer

Världens näst största logistikbolag är DeutschePost DHL Group, mest känt för affärsområdet DHL som levererar paket och tjänster inom supply chain management. Koncernen omsatte 88,5 miljarder USD under 2021 vilket var ett rekord i bolagets historia och en ökning med 22,5 procent jämfört med året innan. Även resultatet på ca 8 miljarder USD blev det bästa någonsin.

– Under ett utmanande år presterade vi bättre än någonsin tidigare i företagets historia. Vi har visat på vår styrka i en utmanande tid och uppnått ett nytt rekord vad gäller både omsättning och resultat. Aldrig tidigare har Deutsche Post DHL Group transporterat så stora volymer av gods, expressleveranser och paket världen över. Vi har även bidragit till samhället genom vaccinlogistik, säger Frank Appel, CEO i Deutsche Post DHL Group i en kommentar till resultatrapporten.

Drivkrafterna bakom de goda resultaten uppges vara den starkt ökade världshandeln och en fortsatt stark e-handel som sammantaget gav DHL möjlighet att effektivt utnyttja hela sitt globala nätverk. Trean på listan, FedEx med fler än 600 000 anställda världen över, presterade också rekord 2021 med en omsättning på 84 miljarder USD och ett rörelseresultat på 5,8 miljarder USD, det vill säga 8 procent.

Starka danskar

Även nummer fyra och fem på listan över världens största logistikbolag – danska A.P. Möller Mærsk och DSV Group – presenterade rekordsiffror. A.P. Möller – Mærsk ökade sina intäkter med 55 procent under året till 61,8 miljarder USD och tredubblade rörelseresultatet, som landade på hela 24 miljarder USD (EBITDA), vilket är ett närmast osannolikt resultat i den konkurrensutsatta logistikbranchen. Förklaring-en är förstås den historiska containerbrist som plågar världen och driver upp priset på sjöfrakt.

– Exceptionella marknadsförhållanden ledde till rekordhög tillväxt och lönsamhet i A.P. Möller – Maersk, men det ledde också till störningar i leveranskedjan och allvarliga utmaningar för våra kunder. Vi har lagt ner enorma ansträngningar på att mildra flaskhalsar genom att utöka kapaciteten över havet, förbättra produktiviteten i terminaler och öka vårt globala logistikavtryck, säger Søren Skou, koncernchef i A.P. Möller – Maersk i en kommentar.

Avmattning i e-handeln

Vår egen regionala logistikbjässe PostNord hade också ett rekordartat guldår 2021. Koncernen omsatte 40,7 miljarder kronor och gjorde en vinst på 6 procent. Rekordresultatet förklaras framförallt av att paketvolymerna ökade kraftigt i spåren på den växande e-handeln, som accelererade under pandemin. Första kvartalet i år rapporteras dock en minskad omsättning med 6 procent och en betydande resultatminskning från 878 till 98 miljoner kronor jämfört med kvartal 1 2021. Försämringen beror enligt PostNord främst på den kraftiga nedgången i paketvolymerna under första kvartalet i år, vilken är en följd av en minskad e-handel till följd av att konsumenterna nu styr om sin konsumtion och sitt beteende.

Fler nyheter

WSJ: USA och Kina frikopplas än mer

Amerikanska företag väljer bort Kina, konstateras Wall Street Journal i veckan. Importen från Kina till USA ökade förvisso med 1,5 procent från mars till april, men Kinas andel av den amerikanska varuimporten sjönk till den lägsta nivån sedan 2006.

Läs mer »

NA-KD expanderar med Element Logic i Nederländerna

Modeföretaget NA-KD etablerar nytt lager i Nederländerna och väljer ytterligare en AutoStore-lösning från Element Logic. Sedan tidigare har NA-KD en AutoStore-lösning i sitt lager i Landskrona, varifrån den nordiska marknaden försörjs. Nu etablerar bolaget en liknande lagerlösning i nederländska Duiven för marknaden utanför Norden. NA-KDs AutoStore blir en av de största som någonsin installerats i landet.

Läs mer »

KNAPP lanserar modulära skyttellösningen PickEngine

KNAPP lanserar nu den modulära skyttellösningen PickEngine, som beskrivs som ”en seriös utmanare inom standardiserad lagerautomation”. PickEngine är en modulärt uppbyggd skyttellösning med en implementeringstid på cirka sex månader, och därmed lämplig för både stora och små företag som efterfrågar ett snabbt och flexibelt AS/RS-system (automated storage and retrieval system).

Läs mer »