Håkan Nydén, CEO Schenker Logistics & Head of Contract Logistics Cluster SE/DK

Schenker Logistics expanderar med ny logistikanläggning i Göteborg

Schenker Logistics har tecknat avtal med Platzer och Bockasjö om en logistikanläggning på 30 000 kvm i Sörred Logistikpark i Göteborg.
– Det följer den strategiska plan vi på Schenker Logistics utformat och arbetat efter under ett antal år och där vi kunnat uppvisa en väldigt god tillväxt med både nya och befintliga kunder, säger Håkan Nydén, CEO Schenker Logistics & Head of Contract Logistics Cluster SE/DK.

Schenker Logistics är en av världens ledande leverantörer av globala logistiktjänster för industri och handel. Etableringen i Sörred Logistikpark ligger helt i linje med bolagets strategiska tillväxtplan för att kunna fortsätta svara upp till den höga efterfrågan på den svenska marknaden. Inflytt i anläggningen kommer att ske under våren 2023.

– Etableringen i Sörred Logistikpark passar väldigt väl in i vår strategi samtidigt som fastighetens utformning och geografiska läge ger oss precis de fördelar vi söker, säger Håkan Nydén.

Hyresavtalet löper över 10 år med grön bilaga. Byggnaden kommer ha miljöcertifikat enligt BREEAM-SE Excellent och ha solcellsanläggning om 500 kW. Inflyttning beräknas ske i april 2023. Sörred Logistikpark har ett attraktivt läge på Hisingen i Göteborg, bara minuter från Göteborgs hamn, fordonsindustrin och de stora motorlederna. Den energieffektiva byggnaden är på totalt 43 000 kvm, där Schenker Logistics etablerar sig på 30 000 kvm. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »