Amazon levererar allt mer själva – närmar sig UPS, har redan passerat FedEx

UPS planerar att ytterligare minska sitt beroende av Amazon under 2023, det uppger bolaget vid en analytikerträff. Samtidigt levererar Amazon en allt större del av sina egna paketvolymer på egen hand, och fortsätter att målmedvetet bygga upp sitt eget logistikimperium, där transportbolagen fungerar allt mer som back-up.

Amazons aggressiva uppbyggnad av sorteringsanläggningar, hubbar och transportinfrastruktur har gjort det möjligt att leverera betydligt fler paket på egen hand. Under 2021 växte Amazons marknadsandel för de amerikanska paketvolymerna till 22 procent, vilket innebar att man gick om FedEx, och närmar sig UPS som 2021 hanterade 24 procent av de amerikanska paketvolymerna, enligt Pitney Bowes Parcel Shipping Index.

Enligt Supply Chain Dive är Amazons ambition med att växa de egna paketleveranserna att öka den egna kontrollen över sina transittider, reducera kostnader och säkerställa slutkundernas leveransupplevelse. Men det inbördes beroendet mellan Amazon och UPS minskar långsamt. Enligt uppskattningar från MWPVL International, ett företag som följer Amazons utveckling har antalet Amazon-paket som UPS hanterar minskat från 1,4 miljarder till 1,3 miljarder det senaste året. UPS intäkter från samarbetet med Amazon uppgick 2022 till drygt 11 procent, men ambitionen är även från UPS att den andelen ska minska, bland annat som en följd av att mer lönsamma leveransflöden adderas, exempelvis inom pharma och industri.

”Vi har precis börjat se en liten minskning av den absoluta paketvolymen,” säger Amazonexperten Marc Wulfraat, MWPVL:s ordförande och grundare i en kommentar, och tillägger att Amazons täckning nu har gjort det möjligt att leverera allt mer på egen hand. Han konstaterar även att Amazon använder UPS mer eller mindre som en back-up när den egna kapaciteten inte räcker till och i de geografiska områden där Amazons omfattande nätverk av logistikanläggningar ännu inte byggts ut. Om den försvagade globala konjunkturen leder till en inbromsning i Amazons egen kapacitetsutbyggnad kan detta komma att påverka hur pass stora leveransflöden som Amazon klarar av att hantera på egen hand.

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »