Amazon levererar allt mer själva – närmar sig UPS, har redan passerat FedEx

UPS planerar att ytterligare minska sitt beroende av Amazon under 2023, det uppger bolaget vid en analytikerträff. Samtidigt levererar Amazon en allt större del av sina egna paketvolymer på egen hand, och fortsätter att målmedvetet bygga upp sitt eget logistikimperium, där transportbolagen fungerar allt mer som back-up.

Amazons aggressiva uppbyggnad av sorteringsanläggningar, hubbar och transportinfrastruktur har gjort det möjligt att leverera betydligt fler paket på egen hand. Under 2021 växte Amazons marknadsandel för de amerikanska paketvolymerna till 22 procent, vilket innebar att man gick om FedEx, och närmar sig UPS som 2021 hanterade 24 procent av de amerikanska paketvolymerna, enligt Pitney Bowes Parcel Shipping Index.

Enligt Supply Chain Dive är Amazons ambition med att växa de egna paketleveranserna att öka den egna kontrollen över sina transittider, reducera kostnader och säkerställa slutkundernas leveransupplevelse. Men det inbördes beroendet mellan Amazon och UPS minskar långsamt. Enligt uppskattningar från MWPVL International, ett företag som följer Amazons utveckling har antalet Amazon-paket som UPS hanterar minskat från 1,4 miljarder till 1,3 miljarder det senaste året. UPS intäkter från samarbetet med Amazon uppgick 2022 till drygt 11 procent, men ambitionen är även från UPS att den andelen ska minska, bland annat som en följd av att mer lönsamma leveransflöden adderas, exempelvis inom pharma och industri.

”Vi har precis börjat se en liten minskning av den absoluta paketvolymen,” säger Amazonexperten Marc Wulfraat, MWPVL:s ordförande och grundare i en kommentar, och tillägger att Amazons täckning nu har gjort det möjligt att leverera allt mer på egen hand. Han konstaterar även att Amazon använder UPS mer eller mindre som en back-up när den egna kapaciteten inte räcker till och i de geografiska områden där Amazons omfattande nätverk av logistikanläggningar ännu inte byggts ut. Om den försvagade globala konjunkturen leder till en inbromsning i Amazons egen kapacitetsutbyggnad kan detta komma att påverka hur pass stora leveransflöden som Amazon klarar av att hantera på egen hand.

Fler nyheter

Optilogic och Langebæk i strategiskt samarbete

Langebaek och Optilogic etablerat ett strategiskt partnerskap med ambitionen att leverera ett ökat värde till nordiska kunder genom ett erbjuda en kombination av Optilogics teknologilösningar och Langebaeks expertis inom Supply Chain Design.

Läs mer »

Hälsokraft effektiviserar sitt lagerplock med över 400 procent

I juni 2023 flyttade hälsokostkedjan Hälsokraft till sitt nya logistikcenter i Tumba. För att fortsätta att serva kunderna effektivt och öka servicegraden investerade bolaget i en AutoStore-lösning från Element Logic. Hälsokraft startades 1993 och bedriver e-handel och butikshandel genom 60 handlarägda butiker över hela Sverige.

Läs mer »

Företag bunkrar personal – ”labour hoarding”

Så kallad ”labour hoarding” är ett fenomen som även förekommer även på svensk arbetsmarknad enligt en ny undersökning från Unionen. Bristen på kompetens, kostnader för rekrytering och förhoppningen om en kort ekonomisk avmattning gör att företagen behåller personal inom områden där det är svårt att rekrytera kompetens, bland annat ingenjörer, IT-personal och medarbetare inom transport och lager.

Läs mer »