Henning Goldman, Head of Warehousing and Distribution, Mærsk.

AP MØLLER MAERSK VÄLJER WMS FRÅN JDA

AP Möller Mærsk har valt lagersystemet JDA Warehouse Management från JDA Software. Med det nya systemet vill Maersk bland annat öka sin transparens i försörjningskedjan och mer proaktivt hantera eventuella störningar i sina kunders försörjningskedjor. I ett första steg kommer Maersk att implementera den molnbaserade lösningen JDA Warehouse Management i Göteborg och därefter i Santa Fee och Newark, USA. Därefter är ambitionen att rulla ut systemet globalt i verksamhetens lager.

– Digitalt är inte längre bara ett ord vi slänger oss med, säger Henning Goldman, Global Head of Warehousing and Distribution på Maersk. Idag ger det ett enormt värde för våra logistik- och lagerkunder vad gäller förenkling och bättre prestanda. JDA:s djupa kunskap på området och ledande innovation utgör klart konkurrenskraftiga fördelar för sina kunder. Med de här nya innovativa lösningarna kommer vi på Maersk att kunna fortsätta erbjuda våra kunder unika heltäckande lösningar som förenklar och förbättrar försörjningskedjan.

– Maersk träder fram som ledare i logistikbranschen när de nu befinner sig på en strategisk resa mot en accelererad digital transformation, säger Johan Reventberg, President, EMEA på JDA. Implementering av JDA Warehouse Management kommer att ge full transparens genom hela försörjningskedjan så att Maersk smidigt kan hantera komplex lagerverksamhet i olika kundmiljöer.

Maersk är ett ledande integrerat logistikföretag inom containrar, med 76 000 anställda och verksamhet i 130 länder. Maersk erbjuder produkter och tjänster som ska förenkla hanteringen genom hela försörjningskedjan i sitt komplexa nätverk av globala leveranser.


Fler nyheter

E-handeln rusar – ökade 32 procent på en månad

Enligt årets första E-barometer (PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research) ökade e-handeln med konsumenter med 32 % från februari till mars och för hela kvartalet växte e-handeln med konsumenter med 16 %. Största produktkategorierna blev för första gången i barometerns historia skönhet, hälsa – inklusive apoteksvaror – följt av kläder och skor. Starkast tillväxt under hela kvartalet hade apoteksvaror som ökade med 37 % följt av dagligvaror som ökade med 27 %.

Läs mer »