Henning Goldman, Head of Warehousing and Distribution, Mærsk.

AP MØLLER MAERSK VÄLJER WMS FRÅN JDA

AP Möller Mærsk har valt lagersystemet JDA Warehouse Management från JDA Software. Med det nya systemet vill Maersk bland annat öka sin transparens i försörjningskedjan och mer proaktivt hantera eventuella störningar i sina kunders försörjningskedjor. I ett första steg kommer Maersk att implementera den molnbaserade lösningen JDA Warehouse Management i Göteborg och därefter i Santa Fee och Newark, USA. Därefter är ambitionen att rulla ut systemet globalt i verksamhetens lager.

– Digitalt är inte längre bara ett ord vi slänger oss med, säger Henning Goldman, Global Head of Warehousing and Distribution på Maersk. Idag ger det ett enormt värde för våra logistik- och lagerkunder vad gäller förenkling och bättre prestanda. JDA:s djupa kunskap på området och ledande innovation utgör klart konkurrenskraftiga fördelar för sina kunder. Med de här nya innovativa lösningarna kommer vi på Maersk att kunna fortsätta erbjuda våra kunder unika heltäckande lösningar som förenklar och förbättrar försörjningskedjan.

– Maersk träder fram som ledare i logistikbranschen när de nu befinner sig på en strategisk resa mot en accelererad digital transformation, säger Johan Reventberg, President, EMEA på JDA. Implementering av JDA Warehouse Management kommer att ge full transparens genom hela försörjningskedjan så att Maersk smidigt kan hantera komplex lagerverksamhet i olika kundmiljöer.

Maersk är ett ledande integrerat logistikföretag inom containrar, med 76 000 anställda och verksamhet i 130 länder. Maersk erbjuder produkter och tjänster som ska förenkla hanteringen genom hela försörjningskedjan i sitt komplexa nätverk av globala leveranser.


Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »